Masterplan Parkwijk

Om de Parkwijk te vernieuwen, tekenden Stad Turnhout en Woonmaatschappij Woonboog een ambitieus masterplan uit. Lees hier de kernpunten of het hele plan.

De Parkwijk herbergt een hechte gemeenschap én biedt waardevol bouwkundig erfgoed. Maar de wijk is vandaag ook meer dan een halve eeuw oud. Zowel de woningen van sociale huisvestingsmaatschappij Woonboog als het openbaar domein zijn dan ook aan vernieuwing toe. Daar maken we de komende tien jaar werk van.

Volgens een ambitieus plan, samen met jou bedacht

Om de Parkwijk te vernieuwen, lieten Stad Turnhout en Woonboog samen een masterplan maken, mét inspraak van de buurtbewoners en verschillende experten. Het biedt het kader waarbinnen we de Parkwijk de komende jaren zullen vernieuwen. Op 27 februari 2023 keurde de gemeenteraad het masterplan goed. Hét officiële startschot om de volgende deelprojecten uit te werken en op te starten.

Wat zijn de belangrijkste punten uit ons masterplan?

 • Vernieuwde en nieuwe woningen, voor meer woonkeuze: alle huurwoningen van Woonboog worden vernieuwd. In het centrum van de wijk, rondom de typische groenzones, kiezen we voor renovatie of vernieuwbouw. Aan de oostrand van de wijk gaan we voor een afwisseling van rijwoningen en iets hogere appartementsgebouwen. Zo krijgen alleenstaanden, kleinere én grotere gezinnen meer kans om in de Parkwijk te (blijven) wonen.
 • Waardevol erfgoed: bij al deze bouwwerken houden we rekening met het erfgoedkarakter van de wijk. Met andere woorden: zowel de (ver)nieuwbouwprojecten als de renovaties volgen strikt de principes van de Turnhoutse school.
 • Duurzaam verwarmd: ondertussen leggen we ook een warmtenet in de wijk aan, waarmee in de toekomst alle bewoners – huurders en privé-eigenaars – hun woning duurzaam zullen kunnen verwarmen.
 • Meer groen: we behouden de typische groenstructuur van de Parkwijk, met maximaal behoud van de bestaande bomen, maar kiezen ook resoluut voor nog meer groen. Bovendien willen we via de groenzones zo veel mogelijk regen ter plaatse opvangen en in de bodem laten infiltreren. Om dat mogelijk te maken, verlagen we de groenzones lokaal een beetje.
 • Tuinstraten: bij vele woningen in de Parkwijk bevindt de voordeur zich tegenwoordig aan de achterkant, waar die uitkomt op een van de straatjes van de wijk. Die wegen zullen we de komende jaren nog groener maken, waarbij we er dikwijls tuinstraten van maken.
 • Spelen en ontmoeten: niet alleen vergroenen we de wijk verder, we zorgen ook voor meer variatie in het groen. Zo richten we de centrale groenzone avontuurlijker in, met meer speelruimte. En ook in het groen tussen de huizen bieden we meer ruimte waar kinderen kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Veilig langs de Aa: om de wateroverlast door overstromingen te beperken, moeten we meer ruimte geven aan de Aa. We kunnen dan ook niet anders dan de woningen in het uiterste zuiden van de wijk af te breken. Voor de betrokken privéeigenaars zoeken we een oplossing op maat. De huurwoningen van Woonboog zullen snel afgebroken kunnen worden.
 • Nieuwe fietspaden: we voorzien aparte fietspaden rondom de wijk en maken een goede fietsverbinding met de wijken aan de overkant van de steenweg op Tielen, het stadspark en de bedrijvenzone aan de Everdongenlaan.
 • Tragere Parkring: om ruimte te maken voor de Aa en ervoor te zorgen dat de Parkring niet meer overstroomt, verleggen we die weg. Zodanig vormgegeven dat de Parkring vooral door het plaatselijk verkeer gebruikt wordt en zo weinig mogelijk sluipverkeer in de wijk aantrekt.
 • Nieuwe parkings: aan de verschillende randen van de wijk leggen we collectieve parkeerdreven aan, met ruimte voor elektrisch laden. Uiteraard blijven ook de garages bereikbaar.
 • Met minimale overlast: al deze plannen in één keer uitvoeren, dat lukt natuurlijk niet. Dus vernieuwen we de Parkwijk stap voor stap. Zo blijft ook de overlast door de werken beperkt.

Download hier het hele masterplan.

Meer weten over ...