Heropstart winkels

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 6 mei 2020 aangekondigd dat alle handelszaken, behalve de ondernemers in contactberoepen, vanaf 11 mei mogen openen.

Richtlijnen

Voor alle handelszaken gelden bij heropening de volgende basismaatregelen:

 • Het aantal klanten in uw zaak moet worden beperkt tot 1 klant per 10 m².
 • Alle aanwezigen moeten minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar, zowel klanten als winkelmedewerkers.
 • Een klant mag maximaal 30 minuten in uw zaak blijven.
 • Stimuleer elektronische betalingen.
 • Wijs klanten en medewerkers op een goede handhygiëne.
 • Vraag aan klanten om alleen binnen te komen.
 • Draag bij voorkeur zelf een mondmasker en vraag aan uw medewerkers om dat ook te doen.

Dankzij het Phoenix Plan kan u de heropening goed voorbereiden.

Heropstartpakket van Stad Turnhout

Om de opening van de handelszaak zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft Stad Turnhout een heropstartpakket samengesteld. Dit pakket wordt op 8 mei bedeeld.
Indien u geen pakket ontvangen heeft, kan u deze op maandag 11 mei tussen 8 uur en 16 uur ophalen in The Box, Sint Antoniusstraat 8.

Wat vindt u in het heropstartpakket?

 • Twee affiches met richtlijnen. Op de affiche kunt u zelf invullen hoeveel klanten maximaal in uw zaak worden toegelaten.
  Hebt u meer exemplaren nodig, dan kunt u die hier downloaden en afdrukken.
 • Vijf grondstickers waarmee u buiten, zo dicht mogelijk bij uw gevel, een wachtrij kunt organiseren. Plak de stickers op minstens 1,5 meter van elkaar, maar houd er rekening mee dat u er geen voor de ingang of etalage van uw buur mag plakken. De stickers moeten worden aangebracht op een droge ondergrond, anders blijven ze niet plakken.

Aangepaste mobiliteit in het centrum

 • De Sint-Antoniusstraat en de Leopoldstraat worden tijdelijk georganiseerd als woonwerf: verkeer mag er maximaal 20 km/u rijden en voetgangers mogen uitwijken over de ganse breedte van de openbare weg om elkaar op veilige afstand te kruisen.
 • Er wordt signalisatie aangebracht om voetgangers aan te sporen om rechts van de straat te wandelen. Op die manier wordt ook op smalle voetpaden vermeden dat mensen elkaar van nabij moeten kruisen.
 • De toiletten van het Stadhuis (Grote Markt) worden ingericht als openbaar toilet. Als uw klanten ernaar vragen, mag u hen daarheen sturen. De toiletten worden heel regelmatig ontsmet om de hygiëne te kunnen garanderen.

Ondersteuning door sensibiliseringsacties

Het stadsbestuur zet sterk in op de bewustmaking van klanten. Het belang van de richtlijnen wordt onderstreept en we herhalen voortdurend basisregels als handen wassen, afstand houden en respect voor winkelmedewerkers. Vanaf 11 mei zullen stadswachten en politie bewaken dat het winkelen veilig kan verlopen.

Daarnaastleggen we onder meer uit dat winkelen geen gezinsuitstap mag zijn, dat shoppen online kan worden voorbereid, dat het voor ieders veiligheid noodzakelijk is om fietsen correct en op de juiste plekken te parkeren.

Op 16 mei, de eerste zaterdag na de heropening van de winkels, zetten we een checkpoint op in de Gasthuisstraat om bezoekers te sensibiliseren en te informeren en om te controleren hoe het winkelen verloopt.