Vrijwilligerswerk: Stad Turnhout maakt er werk van!

Binnen de stedelijke werking is een grote groep van vrijwilligers op heel verschillende domeinen actief: werken en spelen met en voor kinderen en jongeren, acties ondersteunen in het kader van noord - zuid thema’s, verbroederen met de vier zustersteden, administratieve ondersteuning bieden, meewerken in de bib of de academies, straten, pleinen en parken mee onderhouden, mensen leren composteren, werken in archief en museum, deelnemen aan verschillende adviesraden van de stad …

Vacatures

  • Brugfiguren Turnhout zoekt vrijwilligers om kwetsbare leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs en hun ouders ondersteunen bij het huiswerkgebeuren.
  • De Minder mobielen centrale Turnhout zoekt vrijwillige chauffeurs om mensen te vervoeren met beperkte middelen die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
  • Binnen het project Mama Leert zoeken we naar vrouwen die op de kindjes kunnen passen wanneer de anderstalige moeders Nederlandse taalles volgen.

Meer info vind je op vrijwilligerswerk.be.

Heb je vragen over vrijwilligerswerk als organisatie of als (kandidaat) vrijwilliger, neem dan contact op via onderstaande gegevens.