Uitleen educatief materiaal: verkeer, alcohol en drugs

Voorwaarden

  • De uitleentermijn wordt steeds afgesproken met de verantwoordelijke van de uitleendienst.
  • De huurder betaalt geen waarborg.

  • Als er bij inlevering onderdelen van het materiaal ontbreken of wanneer er schade is waardoor het materiaal niet meer gebruikt kan worden, moet de huurder een nieuw exemplaar kopen.

  • De huurder zorgt zelf voor het transport. De kosten daarvoor en het risico draagt hij zelf.

  • Gedurende de hele huurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor elke schade die het materiaal oploopt, zelfs als die wordt veroorzaakt door onbekenden. Bij gebruik op een evenement is toezicht op het materiaal vereist.

Terug naar boven

Procedure

Neem contact op met Preventie.

Ophalen en terugbrengen van het materiaal kan enkel op afspraak.

De uitleendienst bevindt zich in het stadskantoor op Campus Blairon.

Terug naar boven

Bedrag