Subsidies buurt en wijk

Buurtverenigingen zorgen voor leven en ontmoeting in een buurt. Daarnaast betekenen ze een belangrijke schakel tussen de stad en de buurt. Stad Turnhout biedt buurtverenigingen dan ook graag een financiële ondersteuning.

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Een werkingssubsidie om de dagelijkse werking van een buurtvereniging te ondersteunen zoals het aankopen van materiaal, huren van lokalen, betalen van verzekeringen …
    Dit bedrag wordt verdeeld onder de buurtwerken die voldoen aan de gestelde criteria en tijdig een aanvraag met nodige bijlagen hebben ingediend op de volgende manier:
    • Een vast bedrag van 300 euro per buurtwerk
    • Een variabel bedrag volgens het aantal inwoners per buurtwerk.
  • Een drukwerksubsidie zodat buurtverenigingen buurtkranten, affiches … kunnen laten drukken.
    Dit bedrag wordt verdeeld onder de buurtwerken die voldoen aan de gestelde criteria en tijdig een aanvraag met nodige bijlagen hebben ingediend volgens het aantal brievenbussen per buurtwerk. 

Is er in jouw buurt nog geen buurtwerking, maar wil je er een opstarten? Neem dan contact op met De Buurtmakerij. Samen bekijken we hoe we jouw buurtwerking kunnen opstarten en welke ondersteuningen er zijn.

Voorwaarden