Stadsboerderij zkt. Ondernemers!

Stad Turnhout zoekt duurzame ondernemers, organisaties, denkers, doeners en durvers die vanaf september 2022 hun vaste werking willen uitbouwen in de Stadsboerderij op de Heizijdse Velden. 

Naast een boer(in) om de zelfoogsttuin te cultiveren, staan ook andere opties open: ontmoetingsfuncties (horeca, toerisme …), educatieve functies (vormingswerk rond korte ketens …) en verwante functies (boerderijwinkel …).

Geselecteerde ondernemers krijgen aan een voordelig contract de bestaande gebouwen en gronden op lange termijn ter beschikking. Ze krijgen ook begeleiding om hun collectieve werking uit te bouwen tot een sterk geheel.

Heb je interesse als ondernemer?

 • Lees hieronder meer over de oproep en deel het in jouw netwerk;
 • Schrijf je in op één van de bezoekmomenten op 11 en 19 mei 2022 (telkens tussen 19.00 en 20.30 uur);
 • Interesse? Dien voor 1 juni 2022 jouw ruwe voorstel in met info over hoe jij wil ondernemen op de site van de stadsboerderij.

Ga snel naar: 
Context
Oproep
Indienen en selectie
Begeleiding
Tijdlijn
Vraag & antwoord
Contact

CONTEXT

Locatie

De Stadsboerderij van Turnhout is gelegen op de Veldekensweg 10. Het ligt in de Heizijdse Velden vlakbij het kanaal en vormt de poort naar het Turnhouts Vennengebied ten noorden van de stad. De Stadsboerderij bestaat vandaag uit een veld van twee hectaren, modern gerenoveerde polyvalente gebouwen en een speeltuin.

Geschiedenis

De Stadsboerderij werd sinds 2014 uitgebaat door De Troef in de vorm van een concessie. Dit maatwerkbedrijf stond zowel in voor de exploitatie van een CSA-zelfoogsttuin (2 ha) met circa 150 leden, als de exploitatie van de gebouwen van de Stadsboerderij zelf. De beschikbare zalen werden voornamelijk verhuurd voor vergaderingen en privé aangelegenheden.

De Troef stopte in april 2022 met de uitbating van de boerderij. Meer info over de huidige werking van de stadsboerderij en de reeds aanwezige organisaties vind je hier.

Tijdelijke beheerder

Tot april 2023 zet vzw De Sprong de zelfpluktuin verder. Daarna kunnen de zelfoogsttuin en de gebouwen in beheer genomen worden door een vaste beheerder met een lange termijn-perspectief.

Het is bespreekbaar om je werking al vroeger uit te bouwen op de site indien je geselecteerd bent.

OPROEP

Stad Turnhout lanceert een oproep voor duurzame ondernemers, organisaties, denkers, doeners en durvers die vanaf september 2022 hun vaste werking willen uitbouwen in de Stadsboerderij op de Heizijdse Velden. 

Ambities en gezochte ondernemers

De Stadsboerderij wil een duurzaamheids-hub zijn met drie centrale ambities: verbinden, produceren en leren & innoveren. We geven hieronder meer details over elk van de ambities.

Onder elke ambitie benoemen we steeds welke actoren Stad Turnhout zoekt om vanaf september 2022 hun intrek te nemen en deze ambities mee te realiseren.

Eerder dan actoren die eenmalig of sporadisch hun activiteiten willen organiseren is deze oproep gericht naar vaste gebruikers die hun vaste werking willen uitbouwen en er wekelijks tot dagelijks activiteiten organiseren. Ze dragen de plek mee uit als een duurzaamheids-hub voor Stad Turnhout.

1. Verbinden

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor het verbinden van stad en natuur, van bezoekers en duurzame ondernemers. Ze vormt niet enkel een plek om te spelen, te verpozen in het groen en het op café starten en eindigen van wandelingen in het Turnhouts Vennengebied. Ook is het een plek waar jong en oud kan deelnemen aan inspirerende activiteiten en het oogsten of kopen van lokale producten. Het vormt eveneens een unieke gemeenschapsfunctie voor de toekomstige bewoners van de geplande woonontwikkeling bij de Heizijdse Velden.

Om deze ambitie te realiseren is Stad Turnhout op zoek naar:

 • Een vast café en/of restaurant dat zich wil installeren in de gebouwen of op de site van de stadsboerderij. Deze activiteit dient de duurzame waarden van de Stadsboerderij uit te dragen en complementair te werken aan Brasserie Veldekenshof, vlakbij de Stadsboerderij.
 • Andere functies die de ambitie ‘verbinden’ ondersteunt zoals een boerderijwinkel met streekproducten en lokale productie, duurzaam toerisme … 

2. Produceren

De Stadsboerderij doet aan duurzame productie van groenten en fruit. Zo draagt zij bij tot de korte-keten-economie van Turnhout. De zelfoogsttuin heeft met haar twee hectaren het potentieel om meer dan 200 leden in een CSA-model te voeden. Het is ook mogelijk om ruimte te voorzien voor het verwerken (fermenteren …) van producten. 

Om deze ambitie te realiseren is Stad Turnhout op zoek naar:

 • Een boer(in) die een zelfplukveld en andere stadslandbouw (kruiden, fruitbomen …) van +/-  2 ha wil beheren.

  Na het vertrek van De Troef vezorgt vzw De Sprong van 1 mei 2022 tot 30 april 2023 de tuin. Na 30 april 2023 kan de zelfoogstuin overgenomen worden door een vaste beheerder met een lange termijn-perspectief.

  Het bewerkklaar veld, de nodige infrastructuur en een grote groep van huidige en potentiële leden die lid waren van de vorige CSA en een kleinere groep van geëngageerde kernleden zijn al aanwezig. Dit vormen belangrijke elementen om een vlotte opstart van de nieuwe CSA mogelijk te maken. 

3. Leren & innoveren

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor duurzaamheidsinnovatie en educatie. Enerzijds vormt de plek een thuis voor ondernemingen die elkaars werking en innovatie ondersteunen in het bouwen aan een duurzaam Turnhout. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de boerderij voor het geven van workshops, het beperkt stockeren van materiaal en het organiseren van hun werking. 

Anderzijds stellen ondernemers en organisaties op de site zich actief open naar bezoekers, van gezinnen tot klassen, om hen bij te leren over voedselproductie, korte ketens en stedelijke ecologie. Vandaag organiseren verschillende organisaties al educatieve activiteiten in en rond de Stadsboerderij. Klik hier voor een overzicht.

Om deze ambitie te realiseren is Stad Turnhout op zoek naar:

 • Ondernemingen en educatieve werkingen die hun vaste werking met eigen activiteiten op de site willen uitbouwen.

Duurzaamheids-hub

De Stadsboerderij wil haar centrale ambities (verbinden, produceren en leren & innoveren) realiseren in een sterk en samenhangend geheel van een duurzaamheids-hub. Het vormt een organisatie waar interne samenwerking en uitwisseling wordt gestimuleerd en een duidelijk overkoepelend verhaal wordt uitgedragen naar haar bezoekers.

Om deze ambitie te realiseren is Stad Turnhout op zoek naar:

Een coördinator/coördinatrice of coördinerende rol met drie taken:

 • De persoon of organisatie dient een samenhangende en ambitieuze visie uit te zetten in relatie tot het beleid van Stad Turnhout. Ze bewaakt deze visie binnen alle activiteiten van de Stadsboerderij.
 • De persoon of organisatie dient de interne organisatie van de Stadsboerderij te coördineren, gaande van het organiseren van intern overleg en het zoeken naar synergieën tussen ondernemers tot de administratie en het beheer van de gebouwen en de site.
 • Ze dient in deze rol de Stadsboerderij en haar activiteiten op een samenhangende wijze uit te dragen naar bezoekers via communicatie op de locatie, sociale media, een nieuwsbrief, publieke communicatie … 

INDIENEN EN SELECTIE

De oproep naar ondernemers verloopt in twee stappen:

Stap 1: Voorselectie

Deadline: 1 juni 2022

Ondernemers die mogelijks geïnteresseerd zijn om te ondernemen op de Stadsboerderij stellen zichzelf en hun idee kort voor via het digitaal formulier. Het idee moet nog niet uitgewerkt zijn.

Dien hier je voorstel in voor 1 juni 2022

Selectie: 7 juni 2022

Stad Turnhout en het begeleidingsteam selecteren de ideeën. Ze kijken naar de manier waarop de ondernemers willen bijdragen tot het realiseren van bovenstaande doelstellingen. 

Stap 2: Doorselectie

Deadline: 21 augustus 2022

Ondernemers die geselecteerd worden in de voorselectie ontvangen individuele en collectieve coaching waarmee zij een individueel en collectief conceptueel, juridisch, financieel en beheersplan indienen.

Selectie: 1 september 2022

Stad Turnhout en het begeleidingsteam kiezen een collectief aan ondernemers op basis van de kwaliteit en haalbaarheid van hun individueel en collectief dossier en de mate waarin zij samen bijdragen tot het realiseren van een duurzaamheids-hub die bovenstaande ambities realiseert.

BEGELEIDING

Om de toekomst van de Stadsboerderij op een professionele manier te lanceren werkt Stad Turnhout samen met de huidige gebruikers van de Stadsboerderij en een professioneel begeleidingsteam. Het begeleidingsteam bestaat uit het bureau voor sociaal-ruimtelijke innovatie Endeavour (bekend van het begeleidingstraject voor het Open Stadsatelier aan het park Begijnenveldekens), de groene creatieve ondernemers van PAKT (bekend van hun Antwerpse daktuinen) en de beheerexperts van Quares.

Het team verzorgt de bezoekmomenten en coacht ondernemers om individueel en collectief een ambitieus en haalbaar conceptueel, financieel, juridisch en beheersmatig plan op te maken om de Stadsboerderij op een duurzame wijze uit te bouwen. De begeleiding vindt plaats na de voorselectie (juni tot augustus 2022) en na de doorselectie bij de opstart van het eerste gebruik (september 2022).

TIJDLIJN

26 april Lancering
11 mei Bezoekmoment 1: 19.00 - 20.30 uur. Schrijf je hier in.
19 mei Bezoekmoment 2: 19.00 - 20.30 uur. Schrijf je hier in.
1 juni Deadline indienen individueel voorstel ondernemers.
juni - augustus Coaching conceptueel, financieel en beheersplan.
21 augustus Indienen collectief voorstel ondernemers.
1 september Finale selectie toekomstige vaste gebruikers.
september Coaching opstart werking stadsboerderij.

 

VRAAG & ANTWOORD

Wie is eigenaar van de grond en de gebouwen?
Stad Turnhout is en blijft eigenaar van de gebouwen en de grond.

Welk contract bestaat tussen de ondernemers en Stad Turnhout?
Stad Turnhout gaat een lange termijn contract aan met een overkoepelende structuur (vzw, coöperatie … te bepalen) waarin de verschillende vaste ondernemers op de site verenigd zijn. Later is het nog steeds mogelijk voor actoren en organisaties verbonden met deze ambities om op momenten een plek te huren op de site.

Zijn er subsidies om mijn werking uit te bouwen?
Stad Turnhout voorziet standaard geen subsidies voor het uitbouwen van je werking. We zijn in de eerste plaats op zoek naar ondernemers die individueel en collectief een sterk businessplan hebben om hun duurzame werking uit te bouwen. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om, binnen het kader van het klimaatplan, te bekijken of subsidies mogelijk zijn.

Wie mag zich aanmelden?
Eerder dan actoren die eenmalig of sporadisch hun activiteiten willen organiseren is deze oproep gericht naar vaste gebruikers die hun vaste werking willen uitbouwen en wekelijks tot dagelijks activiteiten organiseren en sterk samenwerken in het uitdragen van de plek als een duurzaamheidshub voor Stad Turnhout.

Dit kan gaan om beginnende en gevestigde ondernemers. Later is het wel nog steeds mogelijk voor actoren en organisaties verbonden met deze ambities om op momenten een plek te huren op de site.

Als ik geselecteerd wordt, wanneer mag ik mijn werking dan op de site uitbouwen?
Tot april 2023 zet vzw De Sprong de zelfpluktuin verder. Daarna kan de zelfoogsttuin en de gebouwen in beheer genomen worden door een vaste beheerder met een lange termijn-perspectief. Het is bespreekbaar om je werking al vroeger uit te bouwen op de site indien je geselecteerd bent.

CONTACT

Heb je vragen over de oproep? Stuur dan een mailtje.