Stadsboerderij zoekt Ondernemers!

Stad Turnhout lanceert een bijkomende oproep naar duurzame ondernemers, organisaties, denkers, doeners en durvers die hun vaste werking willen uitbouwen in de Stadsboerderij op de Heizijdse Velden. 

In een eerste rond werden al elf ondernemers en verenigingen geselecteerd voor een vestiging in de Stadsboerderij. Naast de reeds bestaande zelfoogsttuin komen er ook een horecazaak, een bakkerij, een bloemenpluktuin en gaan er workshops en proeverijen georganiseerd worden. 

De Tuinrangers, de compostmeesters, VELT regio Turnhout, imkervereniging de Rosse Bie en het Kruidig Volk nemen het educatieve luik op. 

Omdat nog niet alle ruimtes zijn ingevuld, gaan we op zoek naar bijkomende ondernemers die passen bij het aanbod dat wordt uitgebouwd. 

Heb je interesse als ondernemer?

  • Lees hieronder meer over de oproep en deel het in jouw netwerk;
  • Interesse? Stuur een mail of bel het telefoonnummer 014 44 33 34 en vertel hoe jij wil ondernemen op de site van de stadsboerderij.

Ga snel naar: 
Context
Oproep
Indienen en selectie
Tijdlijn
Vraag & antwoord
Contact

CONTEXT

Locatie

De Stadsboerderij van Turnhout is gelegen op de Veldekensweg 10. Het ligt in de Heizijdse Velden vlakbij het kanaal en vormt de poort naar het Turnhouts Vennengebied ten noorden van de stad. De Stadsboerderij bestaat vandaag uit een veld van twee hectaren, modern gerenoveerde polyvalente gebouwen en een speeltuin.

Geschiedenis

De Stadsboerderij werd tot september 2022 uitgebaat door De Troef in de vorm van een concessie. Dit maatwerkbedrijf stond zowel in voor de exploitatie van een CSA-zelfoogsttuin (2 ha) met circa 150 leden, als de exploitatie van de gebouwen van de Stadsboerderij zelf. 

Tijdelijke beheerder

Tot eind april 2023 zet vzw De Sprong de zelfpluktuin verder. Daarna kunnen de zelfoogsttuin en de gebouwen in beheer genomen worden door een vaste beheerder met een lange termijn-perspectief.

Het is bespreekbaar om je werking al vroeger uit te bouwen op de site indien je geselecteerd bent.

Momenteel zijn zes ondernemers en vijf verenigingen aan de slag om samen een vzw op te richten voor het beheer van de Stadsboerderij en de omliggende gronden.

OPROEP

Stad Turnhout lanceert een oproep voor duurzame ondernemers, organisaties, denkers, doeners en durvers die hun vaste werking willen uitbouwen in de Stadsboerderij op de Heizijdse Velden. 

We zijn hier specifiek op zoek naar een ondernemer die een winkelfunctie wil uitbaten en een ondernemer die een kleinschalige productie (korte keten) wil voorzien in de gebouwen (bijvoorbeeld microbrouwerij, verwerkingslokaal ...) van de Stadsboerderij. 

Ambities en gezochte ondernemers

De Stadsboerderij wil een duurzaamheidshub zijn met drie centrale ambities: verbinden, produceren en leren & innoveren. We geven hieronder meer details over elk van de ambities.

Eerder dan actoren die eenmalig of sporadisch hun activiteiten willen organiseren is deze oproep gericht naar vaste gebruikers die hun vaste werking willen uitbouwen en er wekelijks tot dagelijks activiteiten organiseren. Ze dragen de plek mee uit als een duurzaamheidshub voor Stad Turnhout.

1. Verbinden

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor het verbinden van stad en natuur, van bezoekers en duurzame ondernemers. Ze vormt niet enkel een plek om te spelen, te verpozen in het groen en het op café starten en eindigen van wandelingen in het Turnhouts Vennengebied. Ook is het een plek waar jong en oud kan deelnemen aan inspirerende activiteiten en het oogsten of kopen van lokale producten. Het vormt eveneens een unieke gemeenschapsfunctie voor de toekomstige bewoners van de geplande woonontwikkeling bij de Heizijdse Velden.

2. Produceren

De Stadsboerderij doet aan duurzame productie van groenten en fruit. Zo draagt zij bij tot de korte-keten-economie van Turnhout. De zelfoogsttuin heeft met haar twee hectaren het potentieel om meer dan 200 leden in een CSA-model te voeden. Het is ook mogelijk om ruimte te voorzien voor het verwerken (fermenteren …) van producten. 

3. Leren & innoveren

De Stadsboerderij wil een plek zijn voor duurzaamheidsinnovatie en educatie. Enerzijds vormt de plek een thuis voor ondernemingen die elkaars werking en innovatie ondersteunen in het bouwen aan een duurzaam Turnhout. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de boerderij voor het geven van workshops, het beperkt stockeren van materiaal en het organiseren van hun werking. 

Anderzijds stellen ondernemers en organisaties op de site zich actief open naar bezoekers, van gezinnen tot klassen, om hen bij te leren over voedselproductie, korte ketens en stedelijke ecologie.

Duurzaamheidshub

De Stadsboerderij wil haar centrale ambities (verbinden, produceren en leren & innoveren) realiseren in een sterk en samenhangend geheel van een duurzaamheidshub. Het vormt een organisatie waar interne samenwerking en uitwisseling wordt gestimuleerd en een duidelijk overkoepelend verhaal wordt uitgedragen naar haar bezoekers.

VRAAG & ANTWOORD

Wie is eigenaar van de grond en de gebouwen?
Stad Turnhout is en blijft eigenaar van de gebouwen en de grond.

Welk contract bestaat tussen de ondernemers en Stad Turnhout?
Stad Turnhout gaat een lange termijn contract aan met een overkoepelende structuur (vzw, coöperatie … te bepalen) waarin de verschillende vaste ondernemers op de site verenigd zijn. Later is het nog steeds mogelijk voor actoren en organisaties verbonden met deze ambities om op momenten een plek te huren op de site.

Zijn er subsidies om mijn werking uit te bouwen?
Stad Turnhout voorziet standaard geen subsidies voor het uitbouwen van je werking. We zijn in de eerste plaats op zoek naar ondernemers die individueel en collectief een sterk businessplan hebben om hun duurzame werking uit te bouwen. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om, binnen het kader van het klimaatplan, te bekijken of subsidies mogelijk zijn.

Wie mag zich aanmelden?
Eerder dan actoren die eenmalig of sporadisch hun activiteiten willen organiseren is deze oproep gericht naar vaste gebruikers die hun vaste werking willen uitbouwen en wekelijks tot dagelijks activiteiten organiseren en sterk samenwerken in het uitdragen van de plek als een duurzaamheidshub voor Stad Turnhout.

Dit kan gaan om beginnende en gevestigde ondernemers. Later is het wel nog steeds mogelijk voor actoren en organisaties verbonden met deze ambities om op momenten een plek te huren op de site.

Als ik geselecteerd wordt, wanneer mag ik mijn werking dan op de site uitbouwen?
Tot april 2023 zet vzw De Sprong de zelfpluktuin verder. Daarna kan de zelfoogsttuin en de gebouwen in beheer genomen worden door een vaste beheerder met een lange termijn-perspectief. Het is bespreekbaar om je werking al vroeger uit te bouwen op de site indien je geselecteerd bent.

CONTACT

Heb je vragen over de oproep? Stuur dan een mailtje.