REACT EU - Open Stadsatelier

Achter het begijnhof, in de Begijnendreef, vind je een gebouw dat er eind de jaren 1960 neergezet werd als beschermde werkplaats voor Amival. Later fungeerde het als kunstacademie, maar het staat grotendeels leeg sinds de nieuwe kunstencampus op Turnova in gebruik genomen werd.

Tegen eind 2023 wil Stad Turnhout dit gebouw circulair renoveren en herbestemmen tot een plek waar circulaire maakbedrijfjes en kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken in een atelier. Ondernemers, organisaties en participanten worden er maximaal gestimuleerd om gebruik te maken van reststromen of overschotten van materialen. Er wordt ook gekeken naar deeleconomie op het vlak van machines, kennis en ruimtegebruik.

Het Open Stadsatelier richt zich tevens op burgers en verenigingen. Het biedt hen een plaats van ontmoeting en sensibilisering rond de thema’s circulariteit en deeleconomie. Zo wordt hier de mogelijkheid geboden voor uitvoering van projecten door het ter beschikking stellen van een uitgeruste, gedeelde werkplaats aan knutselaars in de optiek van een mogelijk economische op- of doorstart.

Het Open Stadsatelier zal uitgebaat worden door een op te richten collectief van vaste gebruikers. We willen echter ook plaats bieden aan tijdelijke gebruikers die hier hun project willen realiseren of een thematisch evenement willen organiseren.

Voor de uitvoering van dit project (2022-2023) ontvangt Stad Turnhout 837 102 euro aan Europese middelen. Naast het opzetten van een begeleidingstraject om de community mee op te starten, investeert Stad Turnhout nog eens 587 403 euro voor de realisatie van dit project.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen: www.vlaio.be.