Inschrijving sociale woning - Stad, OCMW & SVK

Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen. Om je voor een sociale woning te kunnen inschrijven, moet je voldoen aan bepaalde inschrijvingsvoorwaarden. Er zijn ook voorwaarden met betrekking tot de toewijzing.

Omdat er veel kandidaten zijn, zijn er wachtlijsten. In Turnhout bestaan er twee wachtlijsten voor sociale huurwoningen:

Inschrijven voor woningen van Stad Turnhout, het OCMW en het SVK kan:

Voorwaarden

 • 18 jaar of ouder of in begeleiding van comité bijzondere jeugdzorg;
 • Inkomensvoorwaarden;
 • Jezelf en je partner mogen geen eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in België of het buitenland. Hierop zijn enkele uitzonderingen, meer info kan je opvragen bij de dienst Wonen of bij SVK.
 • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Terug naar boven

Procedure

 • Als je alle nodige documenten hebt, dan kun je je inschrijven voor een sociale woning.
 • Het inschrijvingsdossier wordt in orde gebracht.
 • Je ontvangt van ons een ontvangsbewijs.
 • Als jouw situatie wijzigt, moet je dat aan ons melden.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Meest recente aanslagbiljet inkomen van jezelf, je partner en alle inwonende personen + 18.
 • Actueel inkomen van de laatste drie maanden (bijvoorbeeld rekeninguittreksel, bewijs leefloon, loonfiches).
 • Bewijs woonnood (bijvoorbeeld huurcontract, huurprijs, opzegbrief).

Eventuele attesten:

 • Attest einde wettelijke samenwoonst;
 • Bezoekrecht kinderen;
 • Attest kinderbijslagfonds (voor kinderen ouder dan 18 jaar);
 • Attest 66 % invaliditeit;
 • Bewijs dat je huidige woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard;
 • Attest zwangerschap wanneer langer dan zes maanden zwanger;
 • Medisch attest.

Moest je niet over alle documenten beschikken, breng dan alle attesten mee die je hebt. We bekijken dan samen hoe we jouw inschrijving in orde kunnen maken.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Regelgeving