Plannen voor het Stadspark

Inleiding 

Het Turnhoutse Stadspark is al vele jaren een belangrijke plek voor de inwoners en bezoekers van Turnhout. Het is een plek waar men kan komen sporten, ontspannen en genieten van de natuur. Het originele park werd een kleine eeuw geleden ontworpen door Jos Ritzen en werd in het midden van de 20ste eeuw aangelegd aan de rand van de stad. Turnhout is in de loop der jaren gegroeid; er zijn nieuwe woonwijken gekomen tot aan de snelweg. Als gevolg ligt het Stadspark niet langer aan de rand van de stad. 

Vele van de originele eigenschappen van het park zijn vandaag nog steeds aanwezig. De grote dreven met hoge bomen zijn daar een voorbeeld van. Er zijn echter ook vele eigenschappen verloren gegaan. De gebouwen in het Stadspark zijn verspreid neergezet geweest. De eenheid van het Stadspark is onder andere daardoor wat zoek geraakt. 

De komende jaren worden verschillende projecten uitgevoerd om het unieke dna en de eigenschappen van het Stadspark te behouden en, waar nodig, te herstellen. Zo versterkt het Stadspark zijn functie als groene long voor de buurt en kan het park tegemoet komen aan de verschillende maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Het toekomstige Stadspark zal niet alleen de lokale biodiversiteit versterken en Turnhout klimaatrobuuster maken, het beantwoordt ook aan de nood voor een moderne school- en sportinfrastructuur.

Een nieuw sportcomplex en meer ruimte voor natuur 

De komende jaren zijn er verschillende projecten gepland in het park.

 • De oude sporthal is verouderd en te klein. Met de bouw van een nieuw sportcomplex aan de Steenweg op Tielen, op de site van de huidige Groendienst, krijgen de vele Turnhoutse sportverenigingen en sportstudenten een nieuw en modern gebouw.
 • De oude sporthal aan de Steenweg op Zevendonk zal nadien worden afgebroken en deze ruimte zal worden teruggegeven aan de natuur.
 • Er komt bijkomende ruimte voor wateropvang en de Aa in het zuiden van het park. Dit helpt om overstromingen in lager gelegen gebieden te voorkomen.
 • Het Stadspark wordt ook beter verbonden met zijn omgeving en in het bijzonder met de Parkwijk. Er komt een betere toegang en verbinding van het Stadspark naar de Parkwijk en omgekeerd.
 • Het zitmeubilair en de bordjes worden vernieuwd waar nodig. 

Toekomstvisie voor het Stadspark 

Om de unieke kwaliteiten van het park verder te versterken werd er een toekomstvisie voor het Stadspark opgesteld door het bestuur van Turnhout. Wat goed is wordt behouden en wat beter kan wordt verbeterd. De bouw van het nieuwe sportcomplex en de afbraak van de oude sporthal bieden een unieke kans zowel voor mens als natuur. Er wordt als het ware een zone met gebouwen voor sport, spel en onderwijs gerealiseerd aan de ingang van het Stadspark en een meer natuurlijke zone achteraan.

Droombeeld van het Stadspark

In deze zones staan verschillende projecten gepland. Meer informatie kan je op de respectievelijke projectpagina’s vinden: bebouwde zone en natuurlijke zone

Naast deze twee zones heeft het stadsbestuur ook enkele duidelijke algemene principes voor het Stadspark gedefinieerd:  

 • Het Stadspark werd origineel opgebouwd rondom twee grote dreven die het park doorkruisen en het als het ware opsplitsen in 4 zones. In deze zones is er een afwisseling van hoog groen (bijvoorbeeld bomen) en lage groenstructuren (bijvoorbeeld struikgewassen of gras). Deze originele afwisseling blijft behouden en wordt, waar nodig, versterkt. De dreven blijven bestaan maar worden in de toekomst nog belangrijker als toegangsweg tot het park. De dreef vanaf het standbeeld Pro Patria wordt doorgetrokken tot aan de Parkwijk. 
 • De gebouwen in het Stadspark worden telkens omgeven door een hoge, gesloten groenstructuur. Dit zie je vandaag al rond het sportstadion en het zwembad. 
 • Het Stadspark is een groen belevingsgebied voor sport en spel. Bewoners van Turnhout en omgeving kunnen er terecht voor een rit met de stoomtreintjes. Het sportstadion, de sportvelden, het toekomstige sportcomplex en het zwembad hebben de sportievelingen heel wat te bieden. 
 • De landschappelijke en natuurwaarde wordt overal maximaal beschermd en versterkt. 
 • De groenbalans van het park mag niet verminderen. Daarom dient de oude sporthal afgebroken te worden na de bouw van het nieuwe sportcomplex. Uiteindelijk zal er in het park meer groen en natuur zijn dan vandaag het geval is. 
 • Het Stadspark is een zone voor voetgangers en fietsers. Auto’s mogen binnen het park enkel op de parkeerdreef langs de Steenweg op Tielen parkeren. 
 • In het Stadspark komt er een herinrichting van het valleigebied van de Aa. Dit is het gebied vanaf het brugje aan de dierenweide tot aan de Parkwijk. De Aa krijgt hier meer ruimte om buiten haar oevers te treden. In dit gebied zal de biodiversiteit bloeien. 
 • Er komen, op vandaag, geen bijkomende verharde en verlichte (fiets)paden in het park. 
 • De gebouwen in het Stadspark worden duurzaam verwarmd door middel van een warmtenet.