Paterspand

Geschiedenis

Architect P.J. Taeymans, wiens naam geen onbekende is in Turnhout, kreeg in de tweede helft van de 19de eeuw de opdracht een klooster te bouwen. Dit klooster zou de thuishaven worden van de Bruine Paters. De minderbroeders ontfermden zich voornamelijk over de Turnhoutse arbeiders en de minderbegoeden. Ondanks het goede werk dat zij verrichten, hebben de minderbroeders het klooster in 1986 moeten verlaten. Dit betekende de ommekeer van het gebouw. Na een grondige renovatie werd het een congres- en ontmoetingscentrum. Tot het werd verkocht aan projectontwikkelaar Imoya.

Buurt in Beeld

In 2019 organiseerde Stad Turnhout een Buurt in Beeld. Tijdens een Buurt in Beeld gaat de Stad in dialoog met de buurtbewoners over de wensen, de vereisten en hoe ze de buurt in de toekomst willen zien evolueren. Volgende resultaten kwamen toen naar voor:

  • behoud en opwaardering doorsteek Patersstraat – Vredestraat;
  • behoud groen en openbaar groen;
  • mix van functies = positief;
  • aandacht voor ontsluiting en parkeren.

Stad Turnhout onderschrijft deze punten en heeft ze meegegeven aan de nieuwe eigenaar. In de presentatie vind je de andere randvoorwaarden terug die Stad Turnhout de nieuwe eigenaar heeft opgelegd.

Nieuw project

Voor het bouwproject van  eigenaar Imoya lopen momenteel de vergunningsprocedures.