Subsidie bestrijding Amerikaanse vogelkers

Voor bestrijding van Amerikaanse vogelkers kun je subsidie krijgen.

Voorwaarden

  • Zowel voor eigenaar als beheerder van het terrein
  • De werken moeten uitgevoerd worden door de Bosgroep Noorderkempen

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de geplande werken invullen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Na de werken komt een ambtenaar ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Kadastraal plan
  • Eigendomsakte of akkoord van de eigenaar
  • Situeringsplan op schaal 1/10.000

Eventueel:

  • Een schriftelijk akkoord van andere betrokken partijen (eigenaar(s) belendende percelen, pachters, planters, e.d.) ingeval de werken gepland zijn tussen twee eigendommen.
  • Factuur van de uitgevoerde werken door de Bosgroep Noorderkempen
  • Een kopie van de vergunningen indien deze noodzakelijk zijn.

Terug naar boven

Bedrag

  • 50 euro per ha bos

Maximum bedrag is 500 euro per aanvrager per jaar.

Terug naar boven