Preventie weekendongevallen - Croescontrole

Preventie weekendongevallen is een verkeerseducatief project  voor jongeren van het laatste jaar van het secundair onderwijs. De algemene doelstelling van het project is jongeren inzicht te verschaffen in het fenomeen van de weekendongevallen en hen aan te zetten om na te denken over risicogedrag in het verkeer.

Stel: je bent ’s nachts als passagier van een personenauto betrokken bij een verkeersongeval tegen een boom. Door de impact zit je bestuurder gekneld en is je vriendin, die achteraan zonder gordel in de wagen zat, uit de auto geslingerd. Zij ligt bewusteloos op de rijbaan met een slagaderlijke bloeding. Wat nu? Opeens zit je in de rol van hulpverlener en wat jij in deze situatie al dan niet onderneemt, kan het verschil maken tussen leven en dood. Hoe pak je zo’n situatie methodisch aan? Wat doe je eerst? Wat doe je beter niet? Hoe bel je op een doeltreffende manier de hulpdiensten? Al die vragen worden door leerkrachten van het HIVSET interactief besproken in een boeiende workshop van het Project Croes Controle.

Dat is een sensibiliserend project van de Preventiedienst van Stad Turnhout, Politie Regio Turnhout en HIVSET over risicogedrag in het verkeer waaraan meer dan 1 000 leerlingen uit 13 verschillende scholen van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Kasterlee deelnemen.

Gedurende een halve dag wordt er met de jongeren interactief gewerkt aan de voornaamste oorzaken van weekendongevallen. Leerlingen krijgen echte verhalen te horen over ongevallen door overdreven snelheid, dronkenschap, vermoeidheid of afleiding door gsm-gebruik. Uiteraard wordt er ook veel aandacht besteed aan het belang van de veiligheidsgordel.

Bij ieder thema krijgen de jongeren de resultaten van een jongerenenquête voorgelegd. Uit die enquête blijkt onder meer dat - hoewel BOB erg populair is bij de doelgroep - toch de helft van de jongens al eens meereed met een chauffeur die te veel gedronken had. Een andere opvallende conclusie is dat meisjes als passagier opvallend minder mondig zijn tegenover chauffeurs die risicogedrag vertonen.

Na de sessies leggen de jongeren een intentieverklaring af waarbij elke leerling zich er toe engageert om zich met minstens één concrete daad minder kwetsbaar te maken. Uit een gedragsmeting is gebleken dat meer dan de helft van de deelnemers aan Croes Controle effectief zijn gedrag heeft aangepast en dat meer dan een kwart de intentie heeft om zich veiliger te gedragen. Meestal gaan de voornemens over een meer kritische houding tegenover roekeloze chauffeurs en over het assertief durven opkomen voor de eigen veiligheid als passagier.

Procedure

Preventie biedt al haar projecten rechtstreeks aan de school aan. Inschrijven kan enkel op die momenten.

 

Terug naar boven