Subsidie veedrink-/amfibieënpoelen

Voor de aanleg en het onderhoud van een veedrink-/amfibieënpoel in het buitengebied kun je subsidie krijgen.

Voorwaarden

 • Zowel voor eigenaar als beheerder van het terrein
 • Gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied
 • De poelen moeten minstens 10 jaar blijven bestaan
 • Verboden afval of producten opslaan, storten of bergen in of in de nabijheid van de poel
 • Verboden langs en in de poel chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken
 • Verboden vissen, eenden of ganzen in de poel uit te zetten
 • Verboden waterplanten aan of in de poel aan te brengen

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de geplande werken invullen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

Na de werken komt een ambtenaar ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Kadastraal plan
 • Eigendomsakte of akkoord van de eigenaar
 • Situeringsplan schaal 1/10 000

Eventueel

 • Een schriftelijk akkoord van andere betrokken partijen (eigenaar(s) belendende percelen, pachters, planters, e.d.) ingeval de werken gepland zijn tussen twee eigendommen
 • Een kopie van de vergunningen indien deze noodzakelijk zijn

Terug naar boven

Bedrag

De subsidie bedraagt:

 • 5 euro per m² voor de aanleg van de poel met een maximum van 250 euro per jaar
 • 5 euro per m² voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande poel met een maximum van 125 euro per jaar

Terug naar boven

Uitzonderingen

Geen subsidie voor:

 • Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een beheersovereenkomst hebben
 • Private tuinen, plantsoenen en parken
 • Erven
 • Sier- en visvijvers

Terug naar boven