Gasflessen

Wie een lege gasfles heeft of een gasfles niet meer gebruikt, kan ze terugbrengen naar een verdeler van gasflessen in de buurt. Enkel butaan- en propaanflessen kun je terugbrengen. In de kraag of op het identificatieplaatje van de fles vind je terug of het om een butaan- en/of propaanfles gaat.

Voorwaarden

De verdeler aanvaardt alle merken en types van butaan- en propaanflessen, ongeacht de ouderdom, voorzover het past binnen de capaciteit waarvoor de verdeler vergund is.

De verdeler mag slechts een maximum aantal gasflessen stockeren. Met flessen voor industriële gassen, campinggaz-flesjes of reservoirs voor LPG wagens kun je niet bij hen terecht.

Er geldt geen aankoopverplichting van een nieuwe gasfles.

Terug naar boven

Procedure

Zo'n 300 verkooppunten, verspreid over Vlaanderen, nemen deel aan de actie. De lijst van deze verkooppunten vind je terug op de website van de Federatie Butaan Propaan (FeBuPro).

De lijst van de deelnemende verkooppunt werd samengesteld na hun bevestiging van deelname. Indien een verkooppunt weigert een bepaalde gasfles in ontvangst te nemen, gelieve dan FeBuPro te contacteren. Die zal de betrokken verdeler hierover aanspreken.

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

De gemeentelijke recyclageparken aanvaarden uit veiligheidsoverwegingen geen gasflessen. Schroothandelaren mogen dergelijke gasflessen evenmin inzamelen. Ze moeten immers op een specifieke wijze behandeld worden en mogen daarom niet bij de oude metalen ingezameld worden.

Butaan- en propaangas wordt verkocht in speciale gasflessen, die eigendom blijven van de gasmaatschappijen. Statiegeld krijg je enkel terug bij de verdeler waar je de fles aankocht of bij een verdeler van hetzelfde merk wanneer je een bewijs kan voorleggen dat je statiegeld betaalde.

Terug naar boven