Toelage afvalpreventie onthaalouders

Onthaalouders die rond afvalpreventie en -recyclage werken, kunnen daarvoor een toelage krijgen van Stad Turnhout.

Voorwaarden

Als onthaalouder moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • een  bewijs  leveren  dat  je  werkt  binnen  het  kader  van  een  door  Kind  en  Gezin  erkende  dienst  voor onthaalouders of beschikken over een attest van toezicht;
  • je werking hebben op Turnhouts grondgebied.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag indienen tussen 15 oktober en 1 november voor het betreffende jaar.

Je moet in een verslag aantonen dat je effectief werkt rond afvalpreventie- en recyclage. Dit verslag moet je bij de aanvraag voegen.

Als je de aanvraag met het verplichte verslag niet tijdig indient, ontvang je voor dat jaar geen subsidie.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Aanvraagformulier afvalpreventiepremie
  • Verslag lopende jaar

Terug naar boven

Bedrag

50 euro toelage per jaar

Terug naar boven

Regelgeving