Woningkwaliteit - procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid (Vlaamse Wooncode en Nieuwe Gemeentewet)

Elke woning of kamerwoning die je in Vlaanderen verhuurt, moet aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen voldoen.

Het politiereglement van Stad Turnhout legt bijkomende kwaliteitsnormen op voor de verhuur van (studenten)kamers. Bovendien is een conformiteitsattest verplicht in Turnhout.

Wanneer een woning of kamer niet aan deze normen voldoet, kan de burgemeester die onbewoonbaar of ongeschikt verklaren en werken opleggen.

Als je een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet, ben je strafbaar.
Als je een woning huurt die niet aan de normen voldoet of als je een belang kunt aantonen, kun je een woningonderzoek aanvragen.
De gemeente kan het onderzoek ook op eigen initiatief uitvoeren.

Voorwaarden

De Vlaamse overheid legde de minimale kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen vast. Het gaat om normen op vlak van veiligheid, gezondheid, oppervlakte en basiscomfort.
Het politiereglement van stad Turnhout legt bijkomende kwaliteitsnormen op voor de verhuur van (studenten)kamers.

Vraag pas een onderzoek aan als je zelf de eigenaar al uitdrukkelijk op de hoogte bracht van de gebreken in de woning.
Een woningonderzoek is alleen zinvol als er meerdere gebreken in de woning zijn, die kunnen vastgesteld worden bij een plaatsbezoek.

Een woningonderzoek kan worden aangevraagd door de bewoner of door iemand anders die een belang kan aantonen.
Het kan ook gebeuren op initiatief van de gemeente.

Naast de aanvraag van een woningonderzoek bestaat ook de mogelijkheid tot een minnelijke schikking bij de vrederechter.
Vraag info bij de dienst Wonen Stadsregio Turnhout als je hierover meer wil weten.

Terug naar boven

Procedure

Je vraagt een woningonderzoek schriftelijk aan bij de stad via een aanvraagformulier.
Kom gerust langs bij de medewerkers van dienst Wonen Stadsregio Turnhout. Zij helpen je graag verder.

De stad voert na de aanvraag een vooronderzoek uit aan de woning om na te gaan of er inderdaad gebreken zijn in de woning. Als dit het geval is vraagt de stad een woningonderzoek aan bij Wonen-Vlaanderen.

Een onderzoeker van Wonen-Vlaanderen brengt dan een plaatsbezoek aan de woning.
Op basis hiervan brengt Wonen-Vlaanderen een advies uit aan de burgemeester.
Vooraleer de burgemeester een beslissing neemt, nodigt hij de bewoner en de eigenaar uit om op het verslag en het advies te reageren.

De burgemeester kan drie mogelijke beslissingen nemen:

  • De woning is geschikt.
  • De woning is ongeschikt: er zijn te veel gebreken (meer dan vijftien strafpunten) en de eigenaar wordt verplicht om werken uit te voeren. Een ontruiming van de woning is niet nodig. De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.
  • De woning is ongeschikt én onbewoonbaar: er zijn te veel gebreken (meer dan vijftien strafpunten) en de eigenaar wordt verplicht om werken uit te voeren. Een ontruiming van de woning is nodig. In dit geval wordt er hulp geboden bij de zoektocht naar een nieuwe woning, maar er is niet automatisch recht op voorrang op een sociale woning. De woning mag niet opnieuw verhuurd worden.

Tegen het besluit van de burgemeester kan er beroep worden ingediend. Hoe dat beroep moet worden ingediend, kun je terugvinden in het besluit van de burgemeester.

Het gevolg van het besluit van de burgemeester is:

  • dat er werken worden opgelegd;
  • dat er een heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen is;
  • dat er een voorkooprecht op de woning rust.

Nadat de werken zijn uitgevoerd, wordt een nieuw plaatsbezoek uitgevoerd.
Als uit dat plaatsbezoek blijkt dat de woning terug voldoet aan de minimale normen, kan het besluit van de burgemeester worden opgeheven.

Terug naar boven

Meebrengen

Een woningonderzoek aanvragen doe je schriftelijk bij dienst Wonen Stadsregio Turnhout via een aanvraagformulier.
Als er bewijsstukken zijn (foto's, brieven aan de eigenaar, ...) voeg je deze best toe.

Een aanvraag tot opheffing van het besluit van de burgemeester doe je bij voorkeur schriftelijk.
Als er bewijsstukken zijn (bijvoorbeeld foto's), voeg je die toe.
Soms legt het besluit van de burgemeester verplicht een aantal documenten op die je moet voorleggen (bijvoorbeeld keuringsattesten).

Terug naar boven

Bedrag

De aanvraag van een woningonderzoek is gratis.

Terug naar boven

Uitzonderingen

In een aantal uitzonderlijke gevallen (hoogdringendheid) is er een kortere procedure mogelijk.

Terug naar boven

Regelgeving

Voor meer informatie over de kwaliteitsnormen kan je terecht op de website van Wonen Vlaanderen.

Terug naar boven