Winkelinformatienetwerk/Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen

Het winkelinformatienetwerk (WIN) is een samenwerkingsverband tussen politie, winkeliers en preventiedienst. Met het WIN verhogen we het algemeen veiligheidsgevoel, bevorderen we de sociale controle en verspreiden we preventieve tips.

Winkeliers die aangesloten zijn bij het winkelinformatienetwerk worden op volgende manier op de hoogte gebracht van verdachte gedragingen en winkeldiefstallen:

  • Bij verdacht gedrag verwittigt een winkelier de 101.
  • De politie bepaalt of het bericht wordt verspreid. Als een bericht belangrijk geacht wordt en er is een goede beschrijving van de dader(s), spreekt de politie een bericht in voor alle winkeliers die aangesloten zijn.
  • Alle aangesloten winkeliers ontvangen tegelijkertijd telefonisch de boodschap die ze kunnen beluisteren.
  • Winkeliers die de mogelijke dader herkennen bellen de politie onmiddellijk op.
  • De politie verspreid ook preventieve tips via dit systeem.

Via het WIN werden reeds verschillende daders opgepakt!

Het WIN kreeg sinds eind 2016 een aanvulling in z'n benaming en werd BIN-Z/WIN. Het kreeg ook z'n eigen logo. Het BIN-Z/WIN, BuurtinformatieNetwerk voor Zelfstandigen, behoudt dezelfde werkwijze als het WIN, beide benamingen mogen worden gebruikt.

 

Voorwaarden

  • Elke winkelier kan zich gratis aansluiten bij het WIN, na goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
  • Nadien ontvang je alle verstuurde berichten en kan je zelf ook actief melden.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt je aansluiten bij het WIN door het huishoudelijk reglement te lezen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de Preventiedienst.

Terug naar boven

Bedrag