Plannenregister

Elke gemeente is verplicht om een register bij te houden waarin alle bestemmingsplannen (BPA's, RUP's en gewestplannen) en stedenbouwkundige verordeningen opgenomen zijn.