Natuurlijke zone: groen en water

Droombeeld Stadspark natuurlijke zone

Langs de Steenweg op Zevendonk bevindt zich vandaag de sporthal van Turnhout. Even verderop in het Stadspark zijn er bossen met verschillende wandelpaden, de weide met dieren, de speelheuvel en (speel)weides.

Zodra het nieuwe sportcomplex in gebruik is worden de sporthal en de bijhorende parking afgebroken. Zo zal er in heel het achterste deel van het Stadspark enkel natuur zijn. 

Het stadsbestuur heeft een toekomstbeeld uitgewerkt dat rekening houdt met de kwaliteiten van het Stadspark en deze nog verder versterkt. De algemene visie kan je hier terugvinden. Voor de natuurlijke zone van het park wordt de algemene visie aangevuld met volgende zaken: 

  • Op de Wipweide, het grasveld tegen de Parkwijk, wordt ruimte voorzien voor het creëren van natuurlijke bufferbekkens. Hierin wordt het regenwater dat uit de binnenstad komt opgevangen wanneer het heel hard regent zodat het niet rechtstreeks in de Aa terecht komt en deze overstroomt. Zo wordt de Aa ontlast en zijn er minder overstromingen in de Rozenlaan, Parkwijk, de industriezone en verder stroomafwaarts in andere gemeenten.
  • De stenen gracht die het Stadspark scheidt van de Parkwijk wordt ingebuisd zodat je er gewoon overheen kan wandelen. Dit vermindert ook de geuroverlast van deze gracht omdat die, wanneer het hard regent, ook wat verdund rioleringswater bevat.
  • Vanaf het Pro Patria-standbeeld wordt er een nieuwe dreef aangelegd tot aan de Parkwijk. Zo ontstaat er een duidelijke dreef in elke richting en krijgt elke zijde van het park een mooie toegang.  
  • De ruimte voor de Aa wordt, waar mogelijk, vergroot om meer water te kunnen opvangen en minder overstromingen te hebben.  
  • De zone van de oude sporthal en de rozentuin worden opnieuw ingevuld met een natuurlijke invulling. De exacte invulling van deze zone zal onderdeel zijn van een participatief traject. Er wordt ook onderzocht of er een betere toegang gemaakt kan worden aan de Steenweg op Zevendonk.  

De aanleg van het bufferbekken en de Aa-vallei en haar omgeving is onderdeel van verder studiewerk. Voor de oude sporthal zal er een participatietraject opgestart worden, op dit moment is het nog niet geweten wanneer dit exact zal starten. 

Wanneer er nieuwe informatie is wordt er duidelijk gecommuniceerd.