Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed. Dit heb je soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Het getuigschrift wordt uitgereikt door het Ministerie van Defensie.

Terug naar boven

Procedure

Je kan het militiegetuigschrift of stamboekuittreksel aanvragen bij het ministerie van Defensie.

Terug naar boven