Klein gevaarlijk afval (kga)

Klein gevaarlijk afval (kga) is zeer schadelijk voor het milieu en wordt daarom apart ingezameld.

Voorwaarden

Hoort o.a. WEL bij kga:

 • Verf, siliconen, inkten
 • Frituurolie, vetten en brandstoffen
 • Solventen waaronder oplosmiddelen, thinner, ontvetters, ether, wasbenzine, aceton, methanol, white spirit, glycol, antivries, formol ...
 • Zuren
 • Basen
 • Schoonmaakmiddelen
 • Batterijen en accu's
 • Halogeenlampen
 • Tl-lampen en Kwikthermometers
 • Cosmetica
 • Afgedankte chemicaliën en laboratoriumafval
 • Pesticiden, insecticiden en herbiciden
 • Brandblustoestellen, brandblusapparaten
 • Fotografisch zilver (röntgenfoto's)
 • Rookdetectoren
 • Insulinespuiten en pennaalden (in een naaldcontainer)
 • De lege verpakkingen van al deze producten

Enkel particulier aan te leveren in volumes kleiner dan 250 liter. 

Hoort NIET bij kga:

Terug naar boven

Procedure

 • Je kunt het kga zelf naar het recyclagepark brengen.
 • Je kunt het kga ook afgeven aan de Chemobiel die vier keer per jaar in je buurt komt. Waar deze wagen precies staat en wanneer, vind je op de achterkant van de afvalkalender of download de lijst hier.

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Niet-particulieren mogen geen kga aanleveren op recyclagepark.

Terug naar boven