Internationaal uittreksel huwelijksakte

Online aanvragen

Een huwelijksakte wordt opgesteld wanneer een huwelijk voltrokken werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De akte vermeldt onder andere wie er wanneer gehuwd is en wie de getuigen van het huwelijk waren.

Een internationaal uittreksel is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in tien talen. Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Voorwaarden

Gehuwd zijn in België of het huwelijk werd overgeschreven in België.

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de akte persoonlijk afhalen bij burgerzaken of online aanvragen.

Je kunt een akte aanvragen van jezelf, je echtgenoot of echtgenote, je wettelijk samenwonende, je bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn. Daarnaast kunnen ook de wettelijk samenwonende, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat van de aanvrager een akte opvragen.

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen