Internationaal uittreksel huwelijksakte

Online aanvragen

Een huwelijksakte wordt opgesteld wanneer een huwelijk voltrokken werd door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
In een huwelijksakte vind je alle gegevens over het voltrokken huwelijk terug; zoals de namen van de echtgenoten, de datum en de plaats van het huwelijk.

Indien van toepassing wordt hierop ook de echtscheiding vermeld.

Een internationaal uittreksel is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in tien talen. Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Voorwaarden

  • Je bent gehuwd in België.
  • Je bent gehuwd in het buitenland en er is een Belgische akte opgemaakt op basis van de buitenlandse huwelijksakte.

Terug naar boven

Procedure

Je kan de akte online aanvragen.
Duid zeker aan voor welk land het uitreksel bestemd is zodat er automatisch een internationaal uitreksel wordt gegenereerd.

Indien het niet lukt om de akte online aan te vragen kan je de akte, na telefonische aanvraag, de volgende werkdag aan het onthaal komen ophalen op vertoon van je identiteitsbewijs.

Je kan een akte aanvragen van jezelf, je echtgenoot of echtgenote, je wettelijk samenwonende, je bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn. Daarnaast kunnen ook de openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat een geboorteakte opvragen.

Terug naar boven

Meebrengen

Identiteitskaart/Verblijfskaart

Terug naar boven

Bedrag

Online aanvragen