Heraanleg Stoktseplein en Robsonplein

Update 21/10

De volgende fase van de werken op het Stoktseplein start in de week van 24 oktober. Het terrein wordt dan opnieuw ingezaaid, het groen wordt aangeplant en de speeltoestellen worden geplaatst.

Op het Robsonplein starten de werken in de tweede helft van november, aansluitend op of deels overlappend met de werken van het Stoktseplein. Eerst voeren de stedelijke diensten een deel van de voorbereidende werken uit, daarna neemt de aannemer het over voor de eigenlijke heraanleg. Eenmaal de werken achter de rug zijn, zorgt de stedelijke groendienst voor aanplantingen, maar afhankelijk van de weersomstandigheden kan die laatste fase worden uitgesteld tot na de winter.

Update 19/05

Dit voorjaar werd de procedure gevoerd voor de heraanleg van het Stoktseplein. In maart werd aannemer Willems nv aangesteld om de heraanleg uit te voeren zoals voorzien in het ontwerp en bijhorende bestek.

Enkele voorbereidende werken werden reeds uitgevoerd. De aannemer gaat nu ook van start. Die werken vangen aan op 23 mei 2022 op het Stoktseplein. Dit zal enige hinder betekenen voor de gebruikers en aanpalende bewoners. Tijdens de werken is het plein niet toegankelijk en dit vermoedelijk tot 24 juni 2022. Aanpalende bewoners kunnen tijdens die periode geen gebruik maken van de toegangspoortjes die ze hebben tot het plein. Een startdatum voor de heraanleg van het Robsonplein en een timing voor de afwerking van beide pleinen wordt binnenkort nog gecommuniceerd.

Heraanleg Stoksteplein en Robsonplein

De voorbije maanden zijn er stappen vooruit gezet in het dossier rond de heraanleg van het Stoktseplein en Robsonplein. De definitieve beslissing rond het ontwerp en de aanbesteding van het project vond plaats in de gemeenteraad van 29 november. Dit is een mijlpaal in een realisatie waar we samen met de buurt lang naar uitkeken.

Op deze webpagina vind je heel wat info over beide projecten met onder andere een lijst met veel gestelde vragen en de ontwerpen. Die ontwerpen zijn er mede dankzij de buurt gekomen. Het ontwerpbureau ging immers aan de slag met de resultaten en gesprekken die we doorheen de jaren in de buurt hebben gevoerd, en ook met de input die we kregen uit inspraakacties met kinderen en jongeren.

Eind januari wordt er een aanbestedingsprocedure opgestart waarbij de aanstelling van een aannemer voorzien is. Over de timing wordt later gecommuniceerd omdat die afhankelijk is van die aannemer(s). In aanloop van de heraanleg zullen er al voorbereidende werken gebeuren. Zo kreeg het verharde middenplein van het Stoktseplein een nieuwe asfaltlaag en kunnen er al grond- of andere werken plaatsvinden. Op het Robsonplein werden/worden al enkele zaken verwijderd.

Op woensdag 15 december werd er een infomoment georganiseerd voor de buurtbewoners. Bekijk hier de presentatie die daarvoor gebruikt werd.

Ontwerpen

Stoktseplein

Ontwerp Stoktseplein

Robsonplein

Ontwerp Robsonplein

FAQ

Algemeen

 • Hoe ziet de timing eruit?
  We voorzien dat de aanbestedingsprocedure loopt tot eind januari. We hopen dat de aannemer zo snel mogelijk kan starten en de werken (gedeeltelijk) kan uitvoeren in het voorjaar van 2022.
 • Hoe lang gaan de werken duren?
  Vanaf de start van de werken zijn er 20 werkdagen voorzien voor het Robsonplein (exclusief groenaanleg) en 35 werkdagen voor het Stoktseplein (inclusief groenaanleg als dat binnen het plantseizoen is).
 • Hoe wordt de buurt tijdens de werken op de hoogte gehouden?
  Er wordt een brief verstuurd bij de start met timing. We werken samen met het buurtwerk om tijdens het project snel te communiceren via sociale media. Globale info over het project vind je op deze webpagina.
 • Waarom werden beide projecten samen uitgewerkt?
  Omdat beide locaties in dezelfde wijk liggen en op vogelvlucht slechts 50 meter van elkaar werd ervoor gekozen om hetzelfde ontwerpbureau aan te stellen om de link tussen beide projecten te bewaren. Hierdoor was het ook logisch om hetzelfde traject te lopen en is er ook efficiëntiewinst als één aannemer beide projecten kan realiseren.
 • Worden de werken volledig uitbesteed?
  De aannemer(s) zal het meeste werk uitvoeren. Een gedeelte van de verharding en de aanplantingen op het Robsonplein doen we in eigen beheer.

 

Stoktseplein

 • Waarom wordt er verharding voorzien bij het Stoktseplein?
  Er werd voor gekozen om de toegangspaden van het plein met elkaar te verbinden. Die keuze werd gemaakt omwille van de toegankelijkheid van het plein en om het gebruik van het plein te stimuleren, zowel door omwonenden als passanten. Zo zullen de toegangen vanuit Brugstraat, Hertoginstraat, Boekweithof en Rerum Novarumlaan allemaal verbonden zijn met een verhard pad.
 • Blijven de bomen rondom het plein staan?
  De bomen blijven staan. Er zal dus geen gezamenlijke kap zijn. Er zal vierjaarlijks gesnoeid worden en we evalueren de gezondheid van de bomen regelmatig.
 • Komt er groen bij?
  Er komt heel wat groen bij. Dat groen is deels functioneel zoals schaduwbomen naast het verharde middenplein en heeft ook steeds een ecologische waarde. Ook het buurtwerk draagt zijn steentje bij en plant een zone aan met fruitbomen.
 • Mijn tuin grenst aan het plein, mag ik een doorgang maken?
  Dat is geen enkel probleem. Iedereen die met zijn tuin grenst aan het Stoktseplein kan een doorgang voorzien om meteen op het plein uit te komen.
 • Welke speelvoorzieningen worden er aangelegd op het terrein?
  Voor kinderen en andere speelse inwoners is er heel wat te beleven. Er is een toegankelijke schommelcombinatie, speeltoestel met verschillende elementen, voetbalveldje, basketbalpaal, pannakooi, BMX-parcours en trampoline voorzien. Daarnaast zijn er nog andere speelmogelijkheden zoals stoepkrijten of fietsen op het verharde middenplein, verstoppertje spelen door de gevarieerde inrichting …
 • Wordt er iets gedaan aan de vochtigheid van het terrein?
  Het is de bedoeling dat water ter plaatse kan infiltreren. Dat zorgt er soms voor dat het terrein drassig is. We proberen dit op te vangen door specifieke zones te voorzien waar die infiltratie mogelijk. Die zones staan op plan aangeduid met de bedoeling dat het daar inderdaad natter kan zijn na regenval maar daardoor zal de rest van het terrein beter te gebruiken zijn. Samen met het buurtwerk hebben we een regenwaterput voorzien om het water van het gebouw op het plein te bufferen.

 

Robsonplein

 • Worden de bomen op het plein behouden?
  Twee bomen zijn in slechte conditie. Zij worden tijdens de heraanleg verwijderd. Hierdoor gaan de resterende drie bomen meer ruimte krijgen en betere kansen als toekomstbomen. Die bomen worden tijdens de werken goed beschermd en krijgen bij de heraanleg een speciale behandeling van de ondergrond.
 • Blijft er verharding op het plein?
  Er worden verschillende materialen gebruikt en aanplantingen gedaan. Echte verharding is er niet meer in het project. Er wordt wel gewerkt met een halfverharding, nl. dolomiet, voor de aanleg van de paden. Hierdoor kan het water beter infiltreren en kan het pleintje tegelijk gebruikt worden door buurtbewoners voor petanque indien gewenst. Enkel aan de tafeltennistafel en de banken is er verharding voorzien om putvorming tegen te gaan.
 • Welke speelvoorzieningen worden er aangelegd op het terrein?
  Er wordt een speeltoestel voorzien met heel wat speelmogelijkheden zoals klimmen, glijden … Daarnaast zal er ook een kleuterschommel komen. De tafeltennistafel die er nu stond en populair was wordt terug geplaatst.
 • Blijft de glascontainer bereikbaar?
  De glascontainer zal na de werken uiteraard bereikbaar zijn. Tijdens de werken kan het zijn dat hij kortstondig even buiten dienst is.

 

Heb je vragen?

Contacteer de jeugddienst via jeugddienst@turnhout.be of via het telefoonnummer 014 42 33 81 (op weekdagen tussen 13 en 16.30 uur).