EFRO Ondernemers(T)huis

Stad Turnhout zet in op de digitalisering van vergunningsaanvragen, gericht op ondernemers in het kader van het verbeteren van het ondernemingsvriendelijk klimaat.

Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen.