EFRO GTI Kempen: Warmtemakelaar Kempen

In het noorden van Turnhout is een nieuwe, duurzame wijk gepland op de Heizijdse Velden. De nieuwe verkaveling bestaat uit ongeveer 500 wooneenheden. Het is daarbij de bedoeling om één van de meest duurzame wijken in Vlaanderen te bouwen, voorzien van een warmtenet.

Binnen de EFRO-oproep ‘Stijgend gebruik groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie GTI Kempen’ binnen de Prioriteit 3 – ‘Koolstofarme Economie’ werd het project 'Warmtemakelaar Kempen' goedgekeurd van IOK.

De Stad Turnhout heeft zich geëngageerd om als partner met cofinanciering in te stappen in het EFRO-project. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu 585 000 euro subsidie toe aan de Stad Turnhout met het oog op de ondersteuning van een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming. Kelvin Solutions treedt op als expert en facilitator.