EFRO GTI Kempen: Slim Co-creëren

Slim co-creëren heeft 2 doelstellingen:

1. Via co-creatie tussen zorggroep Orion en bedrijven innovatieve oplossingen vinden voor bestaande zorgvraagstukken waarmee zorggroep Orion en bij uitbreiding andere woonzorgactoren dagelijks geconfronteerd worden. Voor volgende zorguitdagingen worden innovatieve oplossingen gezocht:

  • Realisatie van een dementievriendelijke woonzorgcentrum De Vliet: hoe realiseren we een dementievriendelijke omgeving met aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling, personeelsinzet en technologische ondersteuning.
  • Futureproof maken van bestaande assistentiewoningen en geplande nieuwe assistentiewonigen: hoe creëren we een omgevingen waar mensen willen wonen, hoe maken we de omgevingen aangepast aan ‘ROB-profielen’ of personen met een handicap.

2. Het realiseren van een fysieke co-creatie- & testhub. Die wordt ingebed op de nieuwe site van Zorggroep Orion binnen het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout. Het doel is een structurele samenwerking op vlak van zorginnovatie vorm geven zodat bij de opening van het gebouw in 2022, meteen co-creatie-en innovatieprogramma’s kunnen starten.

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen: www.vlaio.be.logo Agentschap Innoveren & Ondernemen