DIFTAR in onze stad

Op 1 januari 2015 startte Stad Turnhout met DIFTAR.

Wat is DIFTAR?

Met dit systeem wordt het restafval en groenafval van elk gezin apart gewogen. Bruine restafvalzakken worden vervangen door restafvalcontainers met een gegevens-chip. Ook in de gft-container komt een chip.

Ieder gezin is verplicht om een restafvalcontainer te nemen. Deze wordt aan huis geleverd. Een gft-container is niet verplicht. Voor papier en karton wijzigt er niets. Ook voor pmd blijft alles hetzelfde.

Hoe wordt er gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container voor en na de lediging gewogen. Het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die je meegeeft. Afval dat bij lediging in de container achterblijft wordt dus niet aangerekend.

Waarvoor dient de chip?

In de chip worden volgende gegevens bewaard:

  • adresgegevens
  • containertype en grootte
  • unieke code en uniek containernummer
  • gegevens van de laatste 30 ledigingen

Deze gegevens kunnen niet gewijzigd worden. De afrekening gebeurt op basis van deze gegevens.

Tarieven en betaling

Op de pagina van IOK vind je alle informatie over de tarieven, mogelijke toelagen en de betaling.

Hieronder kun je de meest recente reglementen downloaden.

Meer informatie?

  • Vragen? Bel de DIFTAR-informatielijn: gratis nummer 0800 97 687

Je kan met al je  vragen over DIFTAR terecht bij de gratis DIFTAR-informatielijn op weekdagen van 8.30 tot 17 uur.