Inschrijving sociale woning - De ARK

Sociale huurwoningen zijn betaalbare woningen die verhuurd worden aan mensen met een beperkt inkomen. Om een sociale woning te kunnen huren, moet je voldoen aan verschillende voorwaarden.

Omdat er veel kandidaten zijn, zijn er wachtlijsten. In Turnhout bestaan er twee wachtlijsten voor sociale huurwoningen: DE ARK en SVK.

Inschrijven voor woningen van de ARK kan:

Voorwaarden

 • 18 jaar of ouder of in begeleiding van comité bijzondere jeugdzorg.
 • Inkomensvoorwaarden.
 • Ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Jezelf en je partner mogen geen eigenaar zijn van een woning of bouwgrond in België of het buitenland. Hierop zijn enkele uitzonderingen, meer info kan je opvragen bij de dienst Wonen of bij DE ARK.

Terug naar boven

Procedure

 • Als je alle nodige documenten hebt, kun je je inschrijven voor een sociale woning.
 • Het inschrijvingsdossier wordt in orde gebracht door de mensen van DE ARK.
 • Je ontvangt van hen een inschrijvingsbewijs met een inschrijvingsdatum en -nummer.
  Als er een woning beschikbaar komt voor jou, brengen wij je schriftelijk op de hoogte.
 • Als jouw situatie wijzigt, moet je dat aan ons melden.

Terug naar boven

Meebrengen

 • Meest recente aanslagbiljet inkomen van jezelf, je partner en alle inwonende personen +18 jaar.

Eventuele attesten:

 • Attest einde wettelijke samenwoonst.
 • Bezoekrecht kinderen.
 • Attest kinderbijslagfonds voor kinderen ouder dan 18 jaar.
 • Attest 66 % invaliditeit.
 • Bewijs dat je huidige woning onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard.
 • Attest zwangerschap wanneer langer dan 6 maanden zwanger.
 • Medisch attest

Moest je niet over alle documenten beschikken, breng dan alle attesten mee die je hebt. We bekijken dan samen hoe we jouw inschrijving in orde kunnen maken.

Terug naar boven

Bedrag

Het aanvragen van een sociale woning is gratis.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wanneer je huidige inkomen niet meer overeenkomt met je inkomen van drie jaar geleden, dan kan er ook een uitzondering gemaakt worden op de inkomensvoorwaarden. In dat geval hebben we de inkomensbewijzen van de laatste drie maanden nodig.

 

Terug naar boven

Regelgeving