College van burgemeester en schepenen

 • Eric Vos - burgemeester (T.I.M.)

  Eric Vos

  Bevoegd voor

  • Algemene coördinatie
  • Stadsregionaal beleid
  • Politie
  • Brandweer
  • Veiligheid
  • Citymarketing
  • Evenementen
  • Stadsprojecten
  • Juridische dossiers
  • AGB
  • Interne organisatie en kwaliteitszorg van de dienstverlening
  • Subsidiewerving
  • Opvolging intercommunales

  Contact

 • Francis Stijnen - eerste schepen (CD&V)

  Francis Stijnen

  Bevoegd voor

  • Personeel
  • Financiën
  • Kerkraden
  • Markten
  • Foren

  Contact

 • Luc Hermans - tweede schepen (CD&V)

  Luc Hermans

  Bevoegd voor

  • Burgerzaken
  • Begraafplaatsen   
  • Lokale economie, innovatie en reguliere tewerkstelling
  • Bedrijventerrein- en centrummanagement
  • Landbouw

  Contact

 • Peter Segers - derde schepen (sp.a)

  Peter-Segers-2.jpg

  Bevoegd voor

  • Gelijkekansenbeleid (sociale zaken, gezondheid, personen met een handicap, senioren, vrijwilligers, migranten, diversiteit, noord-zuid, flankerend onderwijsbeleid)
  • Kinderopvang
  • Sociale tewerkstelling
  • Preventiebeleid
  • Buurt- en wijkwerking
  • Huisvesting
  • Stedenbeleid

  Contact

 • Astrid Wittebolle - vierde schepen (Groen)

  Astrid Wittebolle

  Bevoegd voor

  • Cultuur
  • Archief en Musea Turnhout
  • APB Warande
  • Toerisme
  • Ruimtelijke ordening
  • Projectmanagement
  • Communicatie
  • ICT

  Contact

 • Hannes Anaf - vijfde schepen (sp.a)

  Hannes Anaf

  Bevoegd voor

  • Sport
  • Jeugd
  • Milieu en energie
  • Strategische planning
  • Duurzaamheid

  Contact

 • Luc Debondt - zesde schepen (T.I.M.)

  Luc Debondt

  Bevoegd voor

  • Facility management (stadsgebouwen en logistiek, meubilair, wagenpark)
  • Wegen- en Groenbeheer
  • Stadsbedrijven
  • Internationale Samenwerking en Externe Betrekkingen 

  Contact

 • Marc Boogers - zevende schepen (Groen)

  Marc Boogers

  Bevoegd voor

  • Bibliotheek
  • Socio-culturele vorming
  • Mobiliteit
  • Onderwijs en Volwassenenopleiding, kunstonderwijs, inrichtende macht stedelijk onderwijs
  • Patrimonium

  Contact

 • Luc Op de Beeck - schepen van rechtswege (CD&V)

  Luc-Op-de-Beeck-2.jpg

  • OCMW-voorzitter

  Contact

  • 014 47 47 47
  • mail
  • Spreekuur: op afspraak (014 47 47 47)
 • Filip Buijs - algemeen directeur

  Stadssecretaris Filip Buijs

  Taken

  • Hoofd van de stedelijke organisatie
  • Voorbereiden van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen
  • Verslaggeving van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen

  Contact