Samenstelling college van burgemeester en schepenen en vast bureau

 • Paul Van Miert - burgemeester (N-VA)

  Paul Van Miert

   

  Bevoegd voor

  • Stadsregionaal Beleid
  • Politie en Brandweer
  • Veiligheid
  • AGB
  • Burgerzaken
  • Patrimonium
  • Personeel
  • Algemene Organisatie
  • Evenementen

   Contact

 • Francis Stijnen - eerste schepen (CD&V)

  Francis Stijnen

  Bevoegd voor

  • Financiën
  • Kerkraden
  • Landbouw
  • Markten
  • Foren
  • Facility Management
  • Stadsbedrijven

  Contact

 • Jan Van Otten - tweede schepen (Vooruit)

  Jan Van Otten

   

  Bevoegd voor

  • Jeugd
  • Communicatie
  • Kinderopvang
  • Buurten en Wijken
  • Sport
  • Preventie
  • Bibliotheek

  Contact

 • Luc Op de Beeck - derde schepen (CD&V)

  Luc Op de Beeck

  Bevoegd voor

  • Werk
  • Economie
  • Orion  
  • Ziekenhuis


  Contact

   

 • Astrid Wittebolle - vierde schepen (Groen)

  Astrid Wittebolle

  Bevoegd voor

  • Cultuur
  • Musea en Archief Turnhout
  • APB Warande
  • Projectmanagement Stedelijke Ontwikkeling
  • Milieu en Energie
  • Duurzaamheid


  Contact

 • Marc Boogers - vijfde schepen (Groen)

  Marc Boogers

  Bevoegd voor

  • Mobiliteit
  • Wegen- en Groenbeheer
  • Onderwijs
  • Volwassenenopleiding
  • Kunstonderwijs
  • Inrichtende Macht Stedelijk Onderwijs
  • Socioculturele Vorming

  Contact

 • Stijn Adriaensens - zesde schepen (N-VA)

  Stijn Adriaensens

  Bevoegd voor

  • Ruimtelijke Ordening
  • Centrummanagement
  • Toerisme
  • Begraafplaatsen
  • Internationale Samenwerking
  • Dierenwelzijn
  • ICT

  Contact

 • Kelly Verheyen - zevende schepen (Vooruit)

  Kelly Verheyen

   

  • Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  Ook bevoegd voor

  • Gelijke Kansen 
  • Huisvesting
  • Subsidiewerving  Contact