Beroepskaart voor vreemdelingen

De beroepskaart is een verplichte machtiging voor vreemdelingen die geen onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland en die in België een zelfstandige activiteit willen uitoefenen.

Voorwaarden

  • Geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of van Zwitserland.
  • Verblijfsrecht hebben in België.
  • De reglementaire verplichtingen naleven, in het bijzonder deze die verbonden zijn aan de uitoefening van de zelfstandige activiteit.
  • Het belang van het project voor België. Dit belang wordt beoordeeld in termen van economisch nut: het beantwoorden aan een economische behoefte, het scheppen van werkgelegenheid, nuttige investeringen, de economische weerslag op de ondernemingen in België, het bevorderen van de export, vernieuwende of gespecialiseerde activiteit.

Terug naar boven

Procedure

Je moet jezelf aanmelden bij een ondernemingsloket in je buurt om een 'aanvraagformulier beroepskaart voor vreemdelingen' in te vullen.

Terug naar boven

Bedrag

  • De aanvraag kost 140 euro.
  • De afgifte kost 90 euro per geldig jaar.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Dit zijn de voornaamste categorieën die zijn vrijgesteld:

  • Vreemdelingen met een onbeperkt verblijfsrecht
  • Familieleden van onderdanen van de Europese Economische Ruimte, mits zij zich met hen in België vestigen.

Terug naar boven