Aanvraag evenementen

 

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

1. Organisatie

Hoofdverantwoordelijke

2. Evenement

Doel

3. Locatie evenement

Locatie *

Als je een grote tent gebruikt, moet je ook de inkom en nooduitgangen aanduiden, de brandblusapparaten,  elektriciteitsinstallatie, toog, vestiaire, promostands …

De grootte van de tent is van belang. Het is verboden inrichtingen van tijdelijke aard van 50 m² of groter open te stellen voor publiek zonder voorafgaande schriftelijke vergunning. Als de bruto-oppervlakte 500 m² of meer bedraagt, is zelfs een voorafgaande controle van de brandweer verplicht.

Voor evenementen in openlucht en in feesttenten moet je een grondplan bijvoegen met daarop duidelijk aangeduid waar tenten, podium, catering, toiletwagen, omheiningen en dergelijke komen te staan, met vermelding van de afmetingen en de ligging ten overstaan van aanliggende gebouwen en toegangswegen.

Op het Evenementenloket kun je het grondplan krijgen van verschillende openbare pleinen.

4. Elektronisch versterkte muziek

Wordt er elektronisch versterkte muziek gespeeld? *

De vraag tot afwijking moet worden ingediend minstens 3 maanden voor de aanvang van het muziekevenement. Zoniet kan de procedure niet meer tijdig worden afgerond.

Ik vraag toelating aan het college van burgemeester en schepenen voor
Beginuur *
Einduur *
Aard *
Wordt er gedanst? *
Is het evenement toegankelijk voor publiek? *

Vergeet niet de auteurs- en uitvoerdersrechten te betalen.

Bij SABAM betaal je een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers als hun muziek in het openbaar wordt gespeeld. De 'Billijke vergoeding' betaal je voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten.

Beide vergoedingen vallen buiten het bereik van deze vergunningsaanvraag. Je moet daarvoor apart een aanvraagformulier indienen. Je vindt die op unisono.be

5. Eten en drank

Drank
Soort drankbekers

Let op! Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet herbruikbare glazen flessen. Meer info op www.ikorganiseer.be

Eten

6. Veiligheid

Veiligheidsverantwoordelijke

indien andere dan hoofdverantwoordelijke

Zijn er specifieke verkeersmaatregelen nodig?
Is er tijdens het evenement bewaking voorzien? *

Bekijk de voorwaarden voor het werken met vrijwilligers op ikorganiseer.be.

Als er medische steun voorzien is, vermeld hier dan de naam en het gsm-nummer van de contactpersoon.

Bijkomende maatregelen

7. Bijkomende vergunningen

Ik organiseer

Wie organiseert het kienspel?

Vorm van de vereniging *
Begin- en einduur *
Van
Tot
De zaal is *

Vermoedelijke kosten voor de vereniging bij de organisatie van het kienspel:

Wie richt de tombola in?

Praktische informatie

Uitgifte van de tombolabiljetten *

Aantal biljetten dat wordt uitgegeven

Prijs

Externe hulp

Prijzen

Er mogen geen geldprijzen worden uitgereikt.

Datum van de trekking *
Afhalen van de prijzen *

Ontwerp van begroting

ontvangsten
uitgaven

8. Publiciteit

Wil je flyers uitdelen op de openbare weg?
Wil je tijdelijke bewegwijzering plaatsen langs of over de openbare weg?
Wil je spandoeken of feestverlichting hangen langs of over de openbare weg?
Wil je een geluidswagen gebruiken?

9. Verzekeringen

10. Sanitair

Ik plaats volgend sanitair:

11. Afval

12. Diversen

Voor het reserveren van materialen en logistiek ondersteunning kan je terecht op het reserveringsplatform 3P

13. Hoe verder met dit formulier?

Alles ingevuld? Klik dan op 'Klaar' om de aanvraag in te dienen.

Vervolgens krijg je een overzicht en kun je alle ingevulde gegevens nakijken. Als alles in orde is, moet je je aanvraag bevestigen door op 'Verzend' te klikken.

Pas dan wordt de aanvraag verstuurd.
Je krijgt onmiddellijk een bevestigingsmail.