Aangifte schade aan teelten

Heb je als land- of tuinbouwer schade aan land- of tuinbouwteelten door uitzonderlijke weersomstandigheden zoals aanhoudende droogte of overvloedige regenval, dan kun je een bezoek van de schattingscommisie aanvragen voor vaststelling van de schade.

Procedure

In het geval van schade aan teelten is het zeer belangrijk dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de dienst milieu en groen.

Bezorg deze dienst de volgende documenten:

  • Het volledig ingevulde aangifteformulier. Geef daarbij een duidelijke omschrijving van de ligging van het perceel/de percelen (adres of herkenningspunt) om de terreinbezoeken vlot te kunnen organiseren;
  • De recentste verzamelaanvraag met fotoplannen.

Bezorg deze documenten via e-mail met ontvangstbevestiging aan ilse.langerwerf@turnhout.be of per post aan Stad Turnhout, t.a.v dienst milieu en groen, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Deze procedure geeft je geen garantie over het vervolg. Ze is bedoeld om je tijdig te voorzien van een bewijsdossier (bijvoorbeeld om bijzondere beroepsverliezen af te trekken overeenkomstig de fiscale barema’s, de mestwetgeving en/of bij erkenning als ramp).

Sinds 1 januari 2020 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer ‘ramp’.

Sindsdien geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten.

Meer informatie over de brede weersverzekering kun je vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Terug naar boven