Mondiale acties

Met een lokaal mondiaal beleid dragen steden en gemeenten bij aan internationale rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dat doen ze door mondiale beleidskeuzes te maken, mondiaal burgerschap te stimuleren en mondiale samenwerkingen op te zetten.

Het mondiaal beleid van Stad Turnhout weerspiegelt de inzet van de stad om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Er zijn namelijk verschillende uitdagingen waar we als mensheid voor staan, van armoede en ongelijkheid tot klimaatverandering en conflicten. Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) opgesteld.  De SDG’s startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter. De doelstellingen worden onderverdeeld in de volgende 5 P’s: People, Planet, Profit , Peace en Partnerschappen.
Ook Stad Turnhout engageert zich om bij te dragen aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Het mondiaal beleid van Stad Turnhout rust op verschillende pijlers. Ten eerste is er de focus op duurzaamheid. Zo wil Turnhout in 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dit door onder andere in te zetten op hernieuwbare energie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, het opmaken van een lokale voedselstrategie, … Door initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk, draagt Turnhout bij aan wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Daarnaast erkent Stad Turnhout het belang van sociaal welzijn en gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun afkomst of achtergrond. De stad zet projecten op die gericht zijn op het bevorderen van inclusie, het bestrijden van discriminatie en het ondersteunen van kwetsbare groepen. Door het creëren van een gastvrije en tolerante omgeving, draagt Turnhout bij tot het creëren van een rechtvaardigere samenleving.

Bovendien zet Stad Turnhout ook in op het bevorderen van internationale solidariteit. Zo ondersteunt Stad Turnhout burgerinitiatieven die zich inzetten voor een project in 'het Zuiden', de zogenaamde 4de Pijlerinitiatieven. Daarnaast zet de stad haar schouders onder campagnes van NGO’s, in samenwerking met lokale vrijwilligersgroepen. Op deze manier worden partnerprojecten in 'het Zuiden' ondersteund bij het uitwerken van hun projecten, zodat zij ter plaatse een verschil kunnen maken.

Hieronder vind je een aantal initiatieven terug. Klik op het logo om wat meer info te krijgen.