Noodhulp

 

In noodsituaties moeten we snel denken en direct handelen. Of mensen nu voor conflicten zijn gevlucht dan wel door politieke omstandigheden halsoverkop moesten vertrekken.
Ook wanneer er zich natuurrampen voordoen, wordt vaak een oproep voor noodhulp gelanceerd.

Daarom voorziet Stad Turnhout financiële ondersteuning voor noodhulpsituaties, waarvoor niet-gouvernementele hulporganisaties een beroep doen op publieke middelen. Het gemeentebestuur wil zo haar eigen bevolking stimuleren om solidair te zijn met mensen in nood.

De Mondiale Raad – Turnhoutse adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking  - volgt de aanvragen voor noodhulp op.  Per noodhulpaanvraag wordt 250 euro vrijgemaakt. Hiervoor werden enkele voorwaarden vastgelegd:

 • De noodhulp moet verleend worden in gebieden die getroffen werden door een rampspoed van natuurlijke of menselijke oorsprong. Het kan ook handelen over een verergering van bestaande structurele problemen door oorlogen, hongersnood, natuurramp, vluchtelingenstromen of epidemieën.
 • De noodhulp kan enkel toegekend worden voor projecten in erkende ontwikkelingslanden voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-lijst).
 • De noodhulp wordt verleend aan erkende ngo’s voor noodhulpacties.

 

In 2023 werd reeds noodhulp verleend aan volgende NGO’s:

 • Karama Solidarity: aardbeving Syrië
 • Via Consortium 12-12:
  • Artsen Zonder Grenzen: aardbeving Turkije
  • Oxfam Solidariteit: aardbeving Turkije
  • Unicef België: aardbeving Turkije

 • Oxfam Solidariteit: droogte en hongersnood in Somalië
 • Artsen Zonder Grenzen: overstromingen Afghanistan
 • Unicef België: oorlog Soedan
 • Dokters van de Wereld: cycloon Madagascar