Lokale duurzame helden

De Week van de Duurzame Gemeente wordt georganiseerd sinds 2018 en is een publiekscampagne om onder andere de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te vergroten. Tijdens de campagneweek zetten deelnemende gemeenten hun 'Duurzame Helden' in de kijker. De helden zijn lokale burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, … die dagdagelijks bijdragen aan één of meerdere SDG('s) en daarom de lokale gezichten van de 17 mondiale doelstellingen worden.

De SDG’s vertalen 17 fundamentele hoekstenen die er moeten voor zorgen dat onze planeet tegen 2030 het beter stelt zowel op sociaal, economisch als ecologisch vlak.

 

 

WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE 2023

13 nieuwe Duurzame Helden 2023

Vrijdag 25 september 2023 wordt de achtste verjaardag gevierd van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  

Turnhout is één van die Vlaamse gemeenten die ook dit jaar weer meedoet met de campagne Week van de Duurzame Gemeente , die loopt van 18 tot en met 25 september.  

Na brede campagnethema’s als klimaat (2021) en inclusie (2022), wordt de focus dit jaar gelegd op onderwijs (SDG 4): ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen’. Hoewel Vlaanderen in een globale context goed scoort op kwaliteit van en toegang tot onderwijs, zijn er nog heel wat zaken waaraan we kunnen werken.

Turnhout selecteerde 13 Lokale Helden, uit zeer diverse hoeken, en is trots dat zoveel burgers hun steentje bijdragen aan de SDG’s. Een korte kennismaking:

 

 • Astra Sweets & A-Kwadraat

De Turnhoutse snoepjesfabrikant Astra Sweets en het maatwerkbedrijf A-Kwadraat werken nauw samen om mensen met een beperking of leefloners - of andere doelgroepen die het niet altijd makkelijk hebben om op de arbeidsmarkt terecht te komen – naar een duurzame tewerkstelling toe te leiden. Zo dragen zij mee bij aan het activeringsbeleid van de stad. Eén van de subdoelstellingen binnen SDG4 handelt over levenslang leren en werkbaar werk: “Drijf tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk op”. Beide bedrijven dragen met zekerheid bij aan deze doelstelling!

Duurzame Held 2023

 

 • Basisschool Kameleon

Dankzij haar internationale uitwisseling met hun leerlingen (met scholen in Brussel, Spanje, Bulgarije, Oostenrijk en Duitsland) speelt basisschool Kameleon in op hoe onze huidige maatschappij georganiseerd is. Onze samenleving is namelijk steeds meer internationaal georiënteerd. In contact staan met kinderen met een andere culturele achtergrond is voor velen een dagelijkse realiteit. Het is daarom belangrijk voor leerlingen om internationale vaardigheden en competenties te ontwikkelen die relevant zijn voor de multiculturele samenleving. Basisschool Kameleon draagt als school bij aan het internationaal competent maken van de kinderen. Ook het thema “welbevinden” waarrond zij gewerkt hebben is een zeer belangrijk thema om op in te zetten en draagt bij aan SDG 3 “goede gezondheid en welzijn”.

Duurzame Helden

 

 • Hartenbakker vzw

Hartenbakker vzw is een nieuw arbeidszorginitiatief in de Stadsboerderij van Turnhout. Hartenbakker vzw werkt aan inclusie van mensen met een beperking door middel van werk. Ze geven kansen aan mensen met een beperking, om zich verder te ontwikkelen, bij te leren, om zich echt geïntegreerd te voelen.
Een buitengewone bakkerij dus die werkt met buitengewone mensen!

Duurzame Helden

 

 • Heilig Graf Turnhout

Alle campussen van het Heilig Graf Turnhout werken samen met Bednet. Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren van thuis uit live de les kunnen volgen met hun eigen klas. Via deze samenwerking met Bednet draagt Heilig Graf bij aan kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen.

Duurzame Held

 

 • Vrijwilligers van het Koffiemoment in basisschool Sint-Victor

Elke woensdag van 8 tot 9 uur organiseren mensen uit het oudercomité , maar ook andere vrijwilligers van basisschool Sint-Victor, een koffiemoment.
Tijdens het koffiemoment kan iedereen binnenlopen en een babbeltje houden met andere ouders, een leerkracht, een directeur. Zo kunnen ouders vragen stellen over brieven die in de loop van de week werden uitgedeeld. Of ze kunnen hun Smartschoolaccount terug in orde brengen, of het over de problematiek van hun kind hebben, …
Dankzij hun wekelijkse ondersteuning helpen ze andere ouders op weg ; kunnen ouders en leerkrachten bezorgdheden delen met elkaar op een informele manier. Op deze manier zetten zij in op ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren. Dit kan alleen maar ten goede komen van de leerlingen. Zo dragen zij ook hun steentje bij aan kwaliteitsvol onderwijs.

Duurzame Held

 

 • Michaëlschool

De Michaëlschool zal samen met haar leerlingen werken aan een nieuw project: het beheren van een stuk grond op een biologisch, duurzame manier. Het aanleggen van een moestuin, het leren zorg dragen voor kleine boerderijdieren, het planten van bijvriendelijke planten en bloemen voor hun eigen bijtjes, werken rond waterrecuperatie, lessen zond wind- en zonne-energie, …
Niet alleen zorgt de school op deze manier dat kinderen van jongs af aan werken rond duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, … . Een groene omgeving heeft bovendien positieve effecten op leerresultaten van leerlingen en het welzijn op school voor leerlingen, personeel, …

Duurzame Held

 

 • Rasooli:

Rasooli is zowel in Turnhout als in “het Zuiden” actief bezig rond het thema onderwijs:

sinds 2017 geeft hij lezingen in Turnhoutse scholen rond mensenrechten. Door op school over mensenrechten te leren, kunnen leerlingen deze in hun dagelijks leven herkennen. Ze leren dan als het ware te kijken door een mensenrechtenbril en van daaruit te handelen.

Rasooli richtte ADA (Association for Aid and Development) op: een 4de Pijler die verschillende projecten opstartte in Afghanistan, waaronder een naaiatelier voor vrouwen en de bouw van een sanitaire blok voor meisjes op een school. Dankzij de projecten biedt ADA extra ondersteuning aan meisjes en vrouwen in Afghanistan.

Duurzame Held

 

 • Stedelijke basisschool Turnhout

De stedelijke basisschool heeft de laatste jaren een zeer sterk beleid rond pesten uitgewerkt. Ze zetten al jaren in op het KiVa-project, waarbij gefocust wordt op het welbevinden van de leerlingen. Kinderen en leerkrachten krijgen het nodige inzicht in de pestproblematiek. Ze trachten op deze manier het leerklimaat en de prestaties van leerlingen te verbeteren, en het welbevinden van iedereen op school te verhogen.
Allemaal zaken die bijdragen aan kwaliteitsvol onderwijs!

Duurzame Helden

 

 • SHIO (Sudanese Hausa International Organisation)

SHIO is een Turnhoutse 4de Pijler die met haar projecten inzet op kwaliteitsvol onderwijs voor de kinderen in Rabak (Sudan).
Samen met hun lokale partner “ Gasd Al Sabil” hebben zij de voorbije jaren extra klaslokalen gebouwd voor een lokaal schooltje. Op deze manier zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van het lesgeven erop vooruitgaat, doordat de leerkrachten in kleinere klasgroepen kunnen lesgeven.

Duurzame Helden

 

 • Tip Top Talentenshop van Talentenschool Campus Boomgaard

De Tip Top Talentenshop werd in het voorjaar 2023 opgericht. Enkele vrijwillige leerkrachten en leerlingen verkopen hier tweedehandskleding, gezelschapsspelen, huishoudartikelen en boeken aan leerlingen. Alsook gezonde gerechten en drankjes worden verkocht tegen democratische prijzen. De opbrengst van de winkel is bestemd voor de strijd tegen kansarmoede op de school.

Duurzame Held

 

 • Vrijwilligers van Duo for a job

De geëngageerde vrijwilligers van Duo for a job trachten jongeren met een migratieachtergrond - voor wie het niet altijd evident is om werk te vinden of ze niet goed weten hoe ze hieraan moeten beginnen - te helpen om een job te vinden. De jongere kan van hun professionele ervaring genieten, heeft sociale contacten, schaaft zijn talenkennis bij en vergroot op deze manier zijn kansen op de arbeidsmarkt.

Duurzame Held

 

 • Vrijwilligers van Mama Leert

De vrijwilligers van Mama Leert geven jonge mama’s met een migratieachtergrond de kans om Nederlands te leren. Tijdens de lessen Nederlands worden de peuters opgevangen in de kinderopvang zodat de jonge mama’s zich kunnen focussen op het leren van de taal. Dit biedt uiteindelijk meer kansen binnen de maatschappij (werk, sociale contacten, opleiding, …).

Duurzame Held

 

 • Vrijwilligers van Samen Lezen en Kilometers Lezen

De vrijwilligers van Samen Lezen en Kilometers Lezen staan wekelijks paraat om mensen die de taal nog niet helemaal machtig zijn te helpen met zichzelf verder te ontwikkelen, de taal te leren, … Dit biedt hen bijgevolg meer kansen binnen de maatschappij (werk, sociale contacten, opleiding, …). Een mooi engagement dat volledig past binnen SDG 4!

Duurzame Held

 

 

HELDEN VOORBIJE CAMPAGNES

Alle helden van de voorbije campagnes werden netjes opgelijst en kan je  - samen met hun contactgegevens – terugvinden op deze website

Ga zeker eens een kijkje nemen, en laat je inspireren door wat er allemaal leeft in Turnhout!

Enkele voorbeelden van de voorbije jaren:

De Zwaluwhoeve Villa Mescolanza Drukkerij Joos
Stuurgroep kansarmoede onderwijs G-spot (meer groen in Turnhout) Jappaleh Foundation