Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

Intro

De 'Sustainable Development Goals' (SDG's) of 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen' werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuidindeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universele verhaal te zetten. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen richten zich naar overheden, bedrijven, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en naar de burgers, waar ook ter wereld. Voor steden, gemeenten en OCMW's, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het lokale beleid en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen … het zijn maar voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vertaald kunnen worden naar het lokale niveau, ook in Vlaanderen. 

De eerste 15 doelstellingen stemmen overeen met de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling: 'people' (sociaal), 'planet' (ecologisch) en 'prosperity' (economisch). De 2 laatste doelen scheppen het onmisbare kader: 'peace' (SDG16 - vrede en veiligheid) en 'partnership' (SDG17).

De 17 doelstellingen

Hier vind je alvast meer informatie over de 17 doelstellingen. 

Hieronder vind je een beknopt overzicht van de duurzame ontwikkelingdoelen:

 • SDG 1: Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 • SDG 2: Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • SDG 3: Gezondheidszorg voor iedereen
 • SDG 4: Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 • SDG 5: Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 
 • SDG 6: Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
 • SDG 7: Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 • SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 • SDG 9: Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 • SDG 10: Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 • SDG 11: Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 • SDG 12: Duurzame consumptie en productie
 • SDG 13: Aanpak klimaatverandering
 • SDG 14: Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 • SDG 15: Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 • SDG 16: Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor    iedereen
 • SDG 17: Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

 

Aanbod 

Wil je als vereniging, bedrijf, school … aan de slag met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of wil je mensen uit je achterban sensibiliseren?
Bekijk dan zeker eens het volgende aanbod:

 • Materiaal om te sensibiliseren: VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) stelt gratis publicaties en visueel materiaal ter beschikking. De formats zijn beschikbaar op hun website zodat je gemakkelijk zelf het materiaal kan aanmaken. Zo ontwikkelde zij o.a. een SDG-bingo, SDG droomkaartjes, SDG weetjes om op te hangen. Ook de SDG icoontjes kan je hier terugvinden om te gebruiken.

 • uitleenmateriaal bij Provincie Antwerpen. Op hun website kan je ook affiches gratis downloaden en gemakkelijk zelf afprinten.

 • Bierviltjes:  Stad Turnhout heeft bierviltjes laten maken. Elk bierviltje stelt één van de 17 SDG's voor en vermeldt op de achterkant tips hoe je lokaal aan de slag kan gaan om actief mee te werken aan het behalen van de doelstellingen. De bierviltjes kan je gebruiken op een evenement/actie.  Je kan als Turnhoutse organisatie, school, inwoner, buurtvereniging, ... gratis exemplaren aanvragen via noordzuid@turnhout.be

 • Pralines: Bij TWERK vzw in Herentals kan je logopralines bestellen. TWERK is een sociale (werk)plaats waar mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) een hoofdrol spelen. Zij kunnen bv. de logo's van de 17 SDG's op de pralines printen. TWERK werkt bovendien met fair trade chocolade. Ook logololly's behoren tot de mogelijkheid. Alle producten en prijzen kan je vinden op hun website

 • Spandoeken/vlag: Stad Turnhout beschikt over enkele spandoeken/vlaggen. Deze kan je uitlenen om op te hangen op jouw event waar je de SDG's in de kijker wil zetten. Je kan deze aanvragen via noordzuid@turnhout.be

 • SDG-materiaal op maat: om de doelstellingen te doen leven binnen de organisatie, heeft Brandspot een aantal marketing materialen ontwikkeld om ze visueel voor te stellen. Ze combineren grafisch de officiële branding van de Verenigde Naties met de branding van uw organisatie. Hun aanbod kan je hier bekijken.

Ook Stad Turnhout werkt rond de SDG’s  en tracht haar inwoners op verschillende manieren te informeren én te activeren tot Duurzame Burgers. 
Elk jaar doet de stad o.a. mee aan de Week van de Duurzame Gemeente, die loopt van 18 tot 25 september. Ontdek hier de Lokale Duurzame Helden van Turnhout!