Mondiale educatie - scholen en verenigingen

 

Mondiale educatie op school

Hoe kan je als school werken rond mondiale thema’s? Waar vind je educatief materiaal?  Wat bestaat er in Turnhout zelf, gelinkt aan mondiale thematieken?

Er bestaan heel wat interessante campagnes, lokale Turnhoutse initiatieven, boeiende kant-en-klare educatieve projecten en workshops … waar scholen aan kunnen participeren.

Hier kan je een overzicht downloaden van mondiale activiteiten. Zoals je zal zien, zijn er  in Turnhout heel wat mogelijkheden om rond mondiale educatie te werken! Laat je inspireren door dit aanbod en ga ermee aan de slag in jouw klas!

 

Mondiale activiteiten verenigingen

Elke Turnhoutse vereniging ( jeugdbeweging, seniorenvereniging, vzw, …) of lokale werkgroep van een erkende ngo kan een aanvraag indienen voor het bekomen van subsidies voor de organisatie van publieksgerichte activiteiten, waarbij het hoofdaccent ligt op de sensibilisatie en informatie van de Turnhoutse bevolking ten aanzien van mondiale thema’s.

 

Subsidies mondiale educatie: scholen en verenigingen

Stad Turnhout geeft subsidies aan Turnhoutse organisaties (scholen en verenigingen) die rond mondiale thema's werken. Eén van de pijlers van het Turnhoutse, mondiale beleid is het wakker schudden van de bevolking voor de ongelijke verhoudingen in de wereld en voor de situatie van mensen in “het Zuiden.”

 

Voorwaarden

De activiteiten die in aanmerking komen voor subsidiëring kunnen heel verschillend zijn maar moeten de nadruk leggen op het informeren en sensibiliseren. Bijvoorbeeld: workshops, lezingen, informatieve spelen, poëzie-avonden, tentoonstellingen. Daarnaast moet er een duidelijke link zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s: Sustainable Development Goals).

De aanvragen moeten gebeuren voor 1 maart van het jaar via onderstaande formulieren en moeten na afloop ook schriftelijk geëvalueerd worden met de nodige financiële bewijsstukken.

Enkel Turnhoutse organisaties en scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Procedure

De organisatie vult een subsidieaanvraag in en bezorgt die aan de Mondiale Raad van lokaal bestuur Turnhout.

Op de algemene vergadering van de Mondiale Raad worden alle subsidieaanvragen bekeken. Organisaties en scholen die in aanmerking komen, worden hiervan op de hoogte gebracht en krijgen hun subsidie nadat de financiële bewijsstukken en het evaluatieformulier werden overgemaakt.

Documenten