Voorontwerp publieke ruimte

Samen met de renovatie van de woningen wordt het groen, de weg en de nutsleidingen vernieuwd. Op 24 september, bij de eerste steenlegging van de parkappartementen hebben we het voorontwerp besproken met de aanwezige bewoners en gebruikers. Ondertussen ontvingen we ook de digitale input van de bewoners die 24 september niet aanwezig konden zijn.

De principes van het masterplan zijn verder uitgewerkt
Buurtplekken voor ontmoeting, spel en rust
Voor brandweer en huisvuilophaling
Speciaal in Haagbeemdenplantsoen
Speciaal aan de parkappartementen 
Speciaal in het Lode Peetersplantsoen en de centrale groenruimte
Speciaal in het Elanders- en Xaverianenplantsoen
Speciaal in het Albrecht Rodenbachplantsoen

De principes van het masterplan zijn verder uitgewerkt

We geven de Aa ruimte om te overstromen. We breken hiervoor de Parkring langs de Aa op.
Op vraag van de bewoners: we verbinden het Albrecht Rodenbach- en het Xaverianenplantsoen ongeveer halverwege de huizen met een smal verbindingsweggetje (grijs op het plan). 

Binnen de wijk vangen we in de groenzones het regenwater op in wadi's.

Op de rand van de Aa-vallei, rondom de wijk leggen we vanuit het Stadspark brede verharde fietspaden aan. We voorzien een nieuw bruggetje naar de industriezone. En het Albrecht Rodenbachplantsoen verbinden we met de Steenweg op Tielen.  

Bij de nieuwe parkappartementen zorgen we voor een betere verbinding met het Stadspark. De te grote parking vervangen we door groen- en sportveldjes. 

We maken de Parkwijk groener door de groenstroken in de straatjes te verbreden. We richten ze in als tuinstraten (lichtbruin op het plan). 
Op vraag van de bewoners: het versleten groen laten we vervangen. Dit gebeurt in verschillende fasen en pas nadat de nieuwe nutsleidingen en tuinstraatjes zijn aangelegd. 

Parkeren in het groen mag niet. Er komen nieuwe parkeerdreven in elk plantsoen voor wie zijn garage niet kan gebruiken. 
Op vraag van de bewoners: We voorzien ruimte om het aantal parkeerplaatsen te vermeerderen als dit later nodig zou zijn. We maken hier ook het elektrisch laden mogelijk en we behouden de mogelijkheid om dichterbij de woningen een mindervalideparkeerplaats te voorzien moest dit nodig zijn.

Buurtplekken voor ontmoeting, spel en rust

We maken vele plekjes om elkaar te ontmoeten, te spelen en sporten, rustig te genieten. In het voorontwerp tekenen we de mogelijkheden uit. Bij de uitvoering kiezen we samen met de bewoners en gebruikers per plantsoen de juiste invulling. 

Waar de tuinstraatjes en het buurtgroen samenkomen plaatsen we opnieuw meubilair dat het buurtleven bevorderd. Dit is op de plaatsen waar ook nu zitbanken en zandbakken staan. 

In de grote grasvelden tussen de plantsoenen voorzien we zones om te spelen, te sporten en te zitten. 

Op de grote wei komen volkstuinen en een sportveldje. 

In de brede Aa-vallei komen een hondeweide, picknickbanken, een zithoek en speelbomen.
Op vraag van de bewoners: rondom de volkstuinen planten we een haag aan en er komt een gemeenschappelijk berghok. 

Langs de Aa leggen we een nieuw wandelpad aan. 

Voor brandweer en huisvuilophaling

Telkens verbindt een brandweerweg twee tuinstraatjes met elkaar. Op deze manier zijn geen keerpunten meer nodig. 

Op een zes- à zevental plaatsen in de Parkwijk komen afvalstraten. Dit zijn ondergrondse afvalcontainers waar je als bewoner je afval komt deponeren wanneer het jou past. Je gaat er dus niet meer aan moeten denken om je container buiten te zetten. Je hebt zelfs geen afvalcontainers meer nodig. 

Speciaal in Haagbeemdenplantsoen

De nieuwe woningen van Woonboog krijgen allemaal een ruime carport en een fietsenstalling. Het parkeerpleintje dat er nu is, zal dus volstaan.

Voor de brandweer maken we een verbinding tussen het eerste tuinstraatje en het plein aan de parkappartementen. De keerpunten worden vergroend.

De grasvelden tussen de woningen krijgen een wadi, waarbij de waardevolle bomen behouden blijven. Op de groene hoeken van de tuinstraatjes voorzien we een zit- en speelhoek. 

 

 

 

 

Speciaal aan de Parkappartementen 

De parking is nu een stenen vlakte met bomen die slecht groeien. Wanneer de eerste fase van de parkappartementen klaar is, vervangen we het grootste deel van de parking door groen. Op het einde van de bouwwerken, vergroenen we de rest.

Op het dak van de gerenoveerde parkeerkelder voorzien we publieke parkeerplaatsen voor bezoekers.

Er is geen echte rijweg voor auto's meer. Een breed betonnen parkpad doet dienst als brandweerweg en fietsverbinding langs de nieuwe gebouwen.

Nieuwe hoge bomen zorgen voor een aangepast ruimtegevoel onder de hoge parkappartementen.

In het groen is ruimte om te sporten en te zitten, met een terras bij het nieuwe buurthuis. We voorzien ook twee nieuwe pleinen: een sportplein vlakbij de grote groenzone en een wijkpleintje bij het begin van de Parkappartementen. 

Na de heraanleg wordt dit het Eugène Wautersplantsoen, naar een van de oorspronkelijke architecten van de Parkwijk.

Op het plannetje vind je de nieuwe bebouwing terug. Zo gaat het eruit zien wanneer de school naar hier verhuisd. Dan loopt de groenruimte tussen de woningen door tot in het Stadspark.  

 

 

 

 

 

 

Speciaal in het Lode Peetersplantsoen en de centrale groenruimte 

Op korte termijn verandert er vooral wat in de omgeving van het café en het grote plein. De kerk wordt kleuterschool en het plein een groene speelruimte voor de jongsten. De kleine kasseitjes van het huidige plein gebruiken we opnieuw in een nieuw plein rond de grote eik aan het café.

Begin 2024 voorzien we op de parking aan de winkels nog laadpunten en elektrische deelauto's.

Als de basisschool een nieuwbouw heeft, leggen we een fietspad en schoolplein aan. De grote gazons richten we beter in met speel- en sportruimte en wadi's om het regenwater te infiltreren.

Op vraag de handelaars: we bekijken of we de wandelstrook voor de winkels ook al in de eerste fase opnieuw kunnen aanleggen.

 

 

 

Speciaal in Elanders- en Xaverianenplantsoen

Langs de kant van de Aa vernieuwt Woonboog nog enkele bouwblokken. Stap voor stap wordt de parkeerdreef hier langer.

Waar nieuwe gebouwen komen, voorzien we haaksparkeren in de nieuwe zijstraatjes. Dit kan omdat hier aan beide kanten geen garagepoorten zijn.

Waar we onlangs de rijwoningen sloopten, komt het smalle verbindingsweggetje en het fietspad.

Op vraag van de bewoners: Een geluidswal garandeert de rust in de laatste woningenrij. Langs de oostkant geeft een begroeide wadi privacy aan de huidige woningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal in het Albrecht Rodenbachplantsoen

De tuinstraatjes lopen allemaal door tot op de Parkring. Dit maakt het gemakkelijker om je woning te bereiken. De keerpunten achteraan in de straten worden groener en kijken uit op het centrale groen.

Het nieuwe brede fietspad ligt tussen de parkeerdreef en de woningen. Zo moeten fietsers niet telkens de Parkring oversteken.

De nieuwe volkstuinen komen tussen de laatste woningenrij en het nieuwe weggetje en het fietspad. De volkstuinen liggen een stuk lager dan de woningen. Hierdoor kan je vanuit je woonkamer over de haag heen naar de Aa-vallei kijken.

Op vraag van de bewoners: het weggetje en het fietspad liggen niet meer vlak naast de woningen.