Rijwoningen Haagbeemden en Elanders 4-10

Huur je een rijwoning in het Haagbeemden- of Elandersplantsoen, binnen de Parkwijk? Dan hebben we goed nieuws: Woonboog vernieuwt er heel wat woningen.

Huur je een rijwoning van Woonboog in het Haagbeemdenplantsoen 1-66 of Elandersplantsoen 4-10? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Vandaag bieden deze rijwoningen niet meer genoeg woonkwaliteit, met vooral technische problemen en te weinig comfort. Maar dat gaat veranderen, want Woonboog gaat de woningen grondig vernieuwen, nadat de werken aan de Parkappartementen voltooid zijn.

Niet renoveren, maar vernieuwbouw

De rijwoningen renoveren, dat volstaat niet om het wooncomfort genoeg te verbeteren. Dus kiezen we voor vernieuwbouw. Daarbij breken we de huidige woningen af, om daarna op hun fundering nieuwe huizen te bouwen. Dat gebeurt met behoud van hun aanzicht en waardevolle architectuur. De nieuwe woningen zullen beter geïsoleerd en anders ingedeeld zijn. Maar de indeling houdt wel vast aan de principes van de originele woningen en sluit aan bij die van de Turnhoutse school. Daarnaast pakken we ook de garages, die we omvormen naar carports en de tuin mee aan.

Nodige omgevingsvergunningen, op enkele woningen na

In de lente van 2021 vroeg Woonboog een omgevingsvergunning voor zijn woningen aan. In de herfst van datzelfde jaar ontvingen we die vergunning, behalve (voorlopig) voor enkele huizen aan het Haagbeemdenplantsoen: nummers 49 tot 53 en 55 tot 66.

Voor dat kleine gedeelte kregen we voorlopig geen vergunning, en dat heeft alles te maken met de klimaatverandering. Bij nieuwbouw moet je namelijk rekening houden met toekomstige waterstanden: vereisten die na de overstromingen van zomer 2021 nog verstrengd zijn. Maar nu we een volledige oplossing voor het overstromingsrisico in de Parkwijk hebben gevonden, vragen we in 2023 een nieuwe vergunning voor deze woningen aan.

Wanneer doen we wat?

 

Vragen?

Neem gerust contact op via:
T 014 40 11 00
E parkwijk@woonboog.be

 

Terug naar Woonboog bouwt en renoveert