Water in de Parkwijk

De Aa die buiten haar oevers treedt. Almaar warmere zomers. Hoe zorgen we ervoor dat het nooit meer te droog of te nat wordt in de Parkwijk?

Water in de Parkwijk: nooit te droog, nooit te nat

Wie aan de Turnhoutse Parkwijk denkt, denkt meteen ook aan de Aa, die de wijk langs het zuiden en oosten omzoomt. Maar die rivier heeft vandaag nog erg weinig ruimte, waardoor de Parkring en de volkstuintjes soms overstromen, en ook sommige rijen woningen overstromingsgevaar lopen. Dat kan niet blijven duren. Omgekeerd worden de zomers almaar warmer. Hoe houden we het dan ook vochtig genoeg?

Afbraak van de zuidelijkste woningen in het Xaverianenplantsoen

Om de wijk veilig te houden, moeten we de Aa meer ruimte geven. Met andere woorden: het zuidelijke deel van de Parkwijk zal plaats moeten maken voor de vallei van de Aa. Wat betekent dat de woningen van Woonboog het dichtst bij de Aa en de industriezone zullen verdwijnen. De huurders zijn ondertussen verhuisd. Er staan ook enkele private woningen in dit overstromingsgebied. Ook deze moeten in de toekomst verdwijnen. Dit doen we met respect voor de huidige bewoners waarbij we in samenwerking met de private eigenaars de woningen stapje voor stapje uitfaseren, zodat zij de kans krijgen om eerst een geschikte nieuwe woning te vinden.

Zodat de Aa meer ruimte krijgt

Tegelijkertijd geven we de Aa een nieuwe meandering. Zo krijgt de rivier meer ruimte om in alle veiligheid buiten haar oevers te treden én versterken we de relatie tussen de natuurlijke Aa-vallei en de Parkwijk. Het nieuwe fietspad wordt de veilige grens tussen de woningen en de overstroombare zone. De beplanting langs de waterloop behouden we maximaal, als een groen scherm tussen het zuidelijk gelegen bedrijventerrein en de Parkwijk.

 

Strijden tegen toekomstige droogte

De zomers worden almaar warmer en droger door de klimaatverandering. Zo dreigt er een tekort aan grond- en drinkwater. Om dat te vermijden, willen we meer water in de grond houden en minder water naar de Aa afvoeren. Dus zullen we voortaan alle regenwater dat in de Parkwijk valt ter plaatse bufferen en in de bodem laten infiltreren.

Dat kan prima via de grote onverharde groene zones van de wijk. De centrale groenzones en de groenzones tussen de woningen verlagen we lichtjes, om er wadi’s van te maken. Ook het water van daken en regenpijpen komt hier samen. Bij goed weer staat zo’n wadi droog, maar bij regenweer blijft het water erin staan, waarna het langzaam in de grond infiltreert. Valt er te veel regen, dan lopen de wadi’s over naar de Aa. Tegelijkertijd vergroenen we maximaal de woonstraatjes, waar we dikwijls tuinstraten van maken. Zo kan ook hier het regenwater infiltreren, of weglopen naar de wadi’s.

Het gevolg van dit alles? Minder risico op grond- of drinkwatertekort. We hoeven zelfs geen regenwaterriolering meer aan te leggen. Het hemelwater verdwijnt maximaal in de bodem.