Subsidie educatieve reservaten

Stad Turnhout geeft subsidie voor de uitbouw van educatieve reservaten in het verstedelijkt gebied.

Voorwaarden

  • er is een jaarlijkse basissubsidie en subsidie voor werken
  • een beperkte grondoppervlakte met hoofdzakelijk streekeigen beplantingen
  • natuureducatie moet het hoofddoel zijn, milieueducatieve projecten kunnen ook

Terug naar boven

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de basissubsidie en de eventuele uitgevoerde werken invullen vóór 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Na de werken komt een ambtenaar ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

 

Jaarlijks voor 15 januari moet je een verslag opmaken waaruit blijkt hoe de subsidie het vorig jaar werd aangewend.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Kadastraal plan
  • Eigendomsakte of akkoord van de eigenaar

Terug naar boven

Bedrag

  • 250 euro per jaar basistoelage voor een reservaat kleiner dan 1 ha
  • 375 euro per jaar basistoelage voor een reservaat groter dan 1 ha
  • 75% van de voorgelegde facturen voor de uitbouw van het educatief reservaat met een maximum van 250 euro per jaar.

Terug naar boven

Uitzonderingen

Geen subsidie voor:

  • Private tuinen, plantsoenen en parken

Terug naar boven