Kernversterkend beleid

We voeren een kernversterkend beleid met focus op het stadshart van Turnhout. Dat beleid omvat ondersteuning voor ondernemers, eigenaars en huurders, en een visie rond diversiteit aan handelstypes in het stadshart.

Daarnaast werden op stadsregionaal niveau gezamenlijke richtlijnen rond detailhandel uitgewerkt. Die gaan over het versterken van de handelskernen, de afbakening van grensoverschrijdende winkelarme zones en het voeren van een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel.

Het uitzicht van de winkelstraten, de kleurstijlcombinaties, bouwhoogtes, normen voor winkelpanden, gevelafwerking en publiciteit zijn belangrijke factoren om de binnenstad als aangenaam en leefbaar te ervaren. We hanteren een kader voor bouwprojecten en de heraanleg van de publieke ruimte in het stadshart. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een leefbare en aangename binnenstad. 

Door de kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden te verbeteren, worden nieuwe handelsactiviteiten aangetrokken. Met het toekennen van premies willen we dit financieel ondersteunen. Zo zijn er premies voor renovatiewerken aan handelspanden, voor gevelrenovatie, voor wonen en werken boven een winkel en voor extra inspanningen rond duurzaamheid. 

Lees meer op de website van VLAIO.