Premiestelsels

De beeldkwaliteit is een belangrijke factor om de binnenstad als aangenaam en leefbaar te ervaren. Het gaat, onder meer, om het uitzicht van de winkelstraten, de kleurstijlcombinaties, bouwhoogtes, normen voor winkelpanden, gevelafwerking en publiciteit. 

Om de beeldkwaliteit in het stadshart consistent te maken, heeft Turnhout een beeldkwaliteitsplan. Het plan geeft de vereisten aan waaraan (her)ontwikkelingsprojecten moeten voldoen. Het schetst een kader voor bouwprojecten en heraanleg van de publieke ruimte. Zo dragen projecten van verschillende aard en schaal bij aan een brede kernversterking en een leefbare en aangename binnenstad. Meer info over het beeldkwaliteitsplan vind je hier.

Door de kwaliteit en uitstraling van de beschikbare handelspanden te verbeteren, gaan nieuwe handelsactiviteiten aangetrokken worden. Dit kan door samenvoeging van bestaande kleinere panden, renovatiewerken aan handelspanden en gevelrenovatie, maar ook door kansen te geven voor werken en wonen boven winkels. Daarnaast belonen we ook extra inspanningen die gebeuren rond duurzaamheid. Met het toekennen van premies wil het lokaal bestuur hier financieel een duwtje in de rug geven.

In de overgangszones en aanloopstraten geeft de Stad bijkomend ook ondersteuning om handelspanden die leeg (dreigen te) staan, te herbestemmen tot woonruimten. Deze omvormingen gebeuren enkel in de overgangszones en zijn niet wenselijk in het kernwinkelgebied.

Uitgebreide informatie kan je terugvinden in onze brochure 'Kernversterkend beleid'. Onderaan vind je de reglementen voor het kernwinkelgebied, overgangszones, aanloopstraten en de klimaatpremie. Ook de aanvraagformulieren en de blanco bijlage 'de minimisverklaring' voor ondernemingen vind je daar terug.

Bij vragen of interesse in de premies, kan je contact opnemen met de dienst Ondernemen & Werk via mail of op het telefoonnummer 014 44 33 60.