Richtlijnen

Stad Turnhout heeft twee belangrijke richtlijnen rond handel in de stad. Ten eerste is het kernversterkend beleid dat focust op het stadshart van Turnhout. Dit bevat ondersteuning naar ondernemers, eigenaars en huurders en een visie rond een diversiteit aan handelstypes in het stadshart. Ten tweede is er stadsregionaal een gezamenlijke richtlijn rond detailhandel uitgewerkt. Deze bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening van gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel.

Kernversterkend beleid
Richtlijnen Stadshart
richtlijn detailhandel in de stadsregio

Kernversterkend beleid

Nieuwe impulsen voor stadscentrum Turnhout

De aankomende jaren krijgt het centrum van Turnhout een nieuw uitzicht. Het stadsbestuur zet extra in op kernversterkend beleid en financiële ondersteuning van de ondernemers in het stadshart. Ook voor eigenaars en verhuurders van panden zijn er enkele belangrijke maatregelen. Alle informatie hierover vind je terug in de brochure kernversterkend beleid.

Nieuwe afbakening stadshart

Turnhout heeft sinds 2000 een afgebakend kernwinkelgebied en een winkelgroeigebied. Bij de start van elke nieuwe legislatuur worden die geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De huidige afbakening omvat het kernwinkelgebied, de overgangszones en de aanloopstraten naar het stadshart. In deze afbakening worden nieuwe beleidsinstrumenten geïmplementeerd.

Terug naar boven

Richtlijnen Stadshart

Om de leefbaarheid van de handelsstraten in het stadshart te garanderen, wil het stadsbestuur graag een diversiteit aan handeltypes voorzien. Om de trend van afnemende diversiteit in handelstypes in bepaalde straten tegen te gaan, heeft het stadsbestuur een specifieke beleidsvisie uitgewerkt. 

Concreet betekent dit dat in het stadshart, tot 31 december 2025, nieuwe vestigingen van onderstaande types van handelszaken als niet wenselijk worden beschouwd en dus worden getemporiseerd. Na het verstrijken van de periode zal overgegaan worden tot een evaluatie.

Kebabzaken Wedkantoren
Minisupermarkten Krantenwinkels
Nachtwinkels Gsmhersteldiensten
Pizzeria's Kapperszaken

 

Terug naar boven

Richtlijn detailhandel in de stadsregio

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout keurden in het voorjaar een gezamenlijke visie op detailhandel goed. De visie bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening van gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel.

Op basis van deze visienota is er nu een richtlijn die aangeeft welke detailhandel waar kan. De visie is vertaald in een plan voor sterkere handelskernen met concrete maatregelen. Zo willen de gemeenten hun handelskernen versterken en worden hun winkelgebieden in de toekomst complementair in plaats van concurrerend. 

Op lokaal niveau kiezen de gemeentebesturen voor een kernversterkend beleid, met maatregelen binnen én buiten de vier compacte kernwinkelgebieden waar winkels, horeca en publiekstrekkers elkaar moeten versterken. 

Eén van de eerste zaken die binnen Stadsregio Turnhout op vlak van detailhandel concreet aangepakt wordt, is het overaanbod in de categorie voeding. Daarom hebben de vier gemeenten beslist om geen nieuw te vergunnen supermarkten en uitbreidingen van bestaande supermarkten meer toe te laten binnen de stadsregio.

Terug naar boven


Meer info over de richtlijn detailhandel in de stadsregio kan je in onderstaande bijlages terugvinden: