Richtlijnen

Kernversterkend beleid
Richtlijnen Stadshart
richtlijn detailhandel in de stadsregio
Uniform horecareglement in het kader van veilig uitgaan

Kernversterkend beleid

Nieuwe impulsen voor stadscentrum Turnhout

De aankomende jaren krijgt het centrum van Turnhout een nieuw uitzicht. Het stadsbestuur zet extra in op kernversterkend beleid en financiële ondersteuning van de ondernemers in het stadshart. Ook voor eigenaars en verhuurders van panden zijn er enkele belangrijke maatregelen. Alle informatie hierover vind je terug in de brochure kernversterkend beleid.

Nieuwe afbakening stadshart

Turnhout heeft sinds 2000 een afgebakend kernwinkelgebied en een winkelgroeigebied. Bij de start van elke nieuwe legislatuur worden die geëvalueerd en eventueel bijgestuurd. De huidige afbakening omvat het kernwinkelgebied, de overgangszones en de aanloopstraten naar het stadshart. In deze afbakening worden nieuwe beleidsinstrumenten geïmplementeerd.

Terug naar boven

Richtlijnen Stadshart

Om de leefbaarheid van de handelsstraten in het stadshart te garanderen, wil het stadsbestuur graag een diversiteit aan handeltypes voorzien. Om de trend van afnemende diversiteit in handelstypes in bepaalde straten tegen te gaan, heeft het stadsbestuur een specifieke beleidsvisie uitgewerkt. 

Concreet betekent dit dat in het stadshart, tot 31 december 2025, nieuwe vestigingen van onderstaande types van handelszaken als niet wenselijk worden beschouwd en dus worden getemporiseerd. Na het verstrijken van de periode zal overgegaan worden tot een evaluatie.

Kebabzaken Wedkantoren
Minisupermarkten Krantenwinkels
Dagwinkels Gsmhersteldiensten
Pizzeria's Kapperszaken
Nachtwinkels  

 

Terug naar boven

Richtlijn detailhandel in de stadsregio

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout keurden in het voorjaar een gezamenlijke visie op detailhandel goed. De visie bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening van gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel.

Op basis van deze visienota is er nu een richtlijn die aangeeft welke detailhandel waar kan. De visie is vertaald in een plan voor sterkere handelskernen met concrete maatregelen. Zo willen de gemeenten hun handelskernen versterken en worden hun winkelgebieden in de toekomst complementair in plaats van concurrerend. 

Op lokaal niveau kiezen de gemeentebesturen voor een kernversterkend beleid, met maatregelen binnen én buiten de vier compacte kernwinkelgebieden waar winkels, horeca en publiekstrekkers elkaar moeten versterken. 

Eén van de eerste zaken die binnen Stadsregio Turnhout op vlak van detailhandel concreet aangepakt wordt, is het overaanbod in de categorie voeding. Daarom hebben de vier gemeenten beslist om geen nieuw te vergunnen supermarkten en uitbreidingen van bestaande supermarkten meer toe te laten binnen de stadsregio.

Terug naar boven


Meer info over de richtlijn detailhandel in de stadsregio kan je in onderstaande bijlages terugvinden:

Uniform horecareglement in het kader van veilig uitgaan

Stad Turnhout keurde op 29 april 2024 het 'uniform horecareglement in het kader van veilig uitgaan' goed. Dit als reactie op de behoefte van de lokale horeca naar duidelijke, uniforme afspraken. In het reglement is ook specifiek een 'uniform huisreglement' voor horeca opgenomen. Hierin staan de voorwaarden die gelden voor de bezoekers van je horecazaak. Het bevat zowel wettelijke verplichtingen als gedragregels waar de klant mee instemt als hij een deelnemende horecazaak bezoekt. Het reglement hang je op een zichtbare plaats bij de in- of uitgang(en) van je horecazaak. Zo maak je het afdwingbaar voor de bezoekers. Je beslist als exploitant zelf of je al dan niet mee instap. 

'Het uniform horecareglement in het kader van veilig uitgaan' is tot stand gekomen op vraag van en in samenwerking met HOT vzw. Het wordt mee ondersteund door Stad Turnhout en politie. Het reglement heeft als doel om een veilige en gastvrije sfeer te creëren in de horecazaken van Turnhout. Meer kadering rond dit initiatief vind je hier.

De postersticker met het uniform huisreglement voor horeca bedelen we begin juni 2024 onder de lokale horecazaken. Bij het starterspakket zit ook een uitnodiging voor een opleidingsmoment. Hieronder kan je de werkbestanden ook downloaden.

Dit initiatief is een eerste stap om een horecazaak veilig en aangenaam te houden en kadert in een breder preventief plan 'Safer Cities'. Stad Turnhout werkt ondertussen ook aan een praktische toolbox die we binnenkort aanbieden. De toolbox reikt handvatten aan om gepast te reageren bij grensoverschrijdend gedrag en andere calamiteiten. Met dit nieuwe reglement en de sensibiliseringsacties hopen Stad Turnhout, HOT vzw en de politie op een fijne en veilige horecabeleving in Turnhout.