Asbest

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in de natuur voorkomt. Vroeger werden er onbrandbare bouwmaterialen van gemaakt. 

Asbest kan voorkomen in cement gebonden of in vrije of ongebonden vorm.

Voorwaarden

Hoort o.a. bij hechtgebonden (in cement gebonden) asbest:

  • Asbestcementen golfplaten, leien en bloembakken, buizen, dakleien, schouwpijp, onderdakplaat, afvoergoot, vensterdorpel, vloertegels, imitatiemarmer 

Hoort o.a. bij ongebonden of vrij asbest:

  • Afdichtkoord voor kacheldeurtjes
  • Plaasterisolatie

Meer info over asbest en asbest herkennen

Enkel particulieren mogen hechtgebonden asbest aanleveren. 

Ongebonden of vrij asbest mag niet naar het recyclagepark, maar moet je door gespecialiseerde firma's laten verwijderen.

Terug naar boven

Procedure

Cementgebonden asbest kun je naar het recyclagepark brengen. Behandel de materialen omzichtig. Maak zo weinig mogelijk stof bij het verwijderen ervan. Meer info over asbest correct verwijderen.

Sinds 1 augustus 2020 zijn er een aantal wijzigingen van kracht voor asbest (zie richtlijnen IOK).

  • Het is verplicht om asbestcement verpakt te vervoeren en verpakt aan te leveren op het recyclagepark.
  • Het verpakkingsmateriaal kan bestaan uit folies en zakken en moet voldoen aan de wetgeving.
  • Het verpakte asbestcement moet je inclusief de verpakking in de container voor asbestcement achterlaten. Het is verboden om de verpakking te openen en/of leeg te maken.
  • Bij het afleveren op het recyclagepark moet je de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. Gooi niet met de materialen. Leg ze in de container. Zo beperk je de risico's zo veel mogelijk. Volg de aanwijzingen van de recyclageparkwachters nauwgezet op.

Je kunt asbest ook thuis laten ophalen door IOK Afvalbeheer tegen betaling. Meer info vind je hier.

Terug naar boven

Meebrengen

Naar het recyclagepark neem je je elektronische identiteitskaart (e-ID) mee om de slagboom te openen.

Terug naar boven

Bedrag

  • Gewicht < 600 kg: gratis
  • Gewicht > 600 kg: 0,20 euro/kg

Terug naar boven

Uitzonderingen

Niet-particulieren mogen geen cementgebonden asbest aanleveren op het recyclagepark.

Terug naar boven