Reclame drukwerk

Wil je reclame maken aan de hand van huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken of gelijkgestelde producten, dan moet je hiervoor gemeentebelasting betalen in Turnhout.

Binnen de zeven kalenderdagen na de verspreiding van het drukwerk moet je hiervan aangifte doen. Verspreid je met een zekere regelmaat, dan kan je hiervoor een aangifte indienen voor het lopende kwartaal (of voor meedere kwartalen).

Je dient de aangifte in via mail of per post. 

Postadres
College van Burgemeester en schepenen
t.a.v. dienst financiën
Campus Blairon 200
2300 Turnhout