Taxicheques

Met taxicheques betaal je een verminderde prijs voor je taxirit. Taxicheques zijn er voor personen met een handicap zonder eigen wagen, die moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van het openbaar vervoer. Ze zijn geldig bij de taximaatschappijen waarmee het OCMW een overeenkomst afgesloten heeft.

Voor 2024 gaat het om
•    Turnhouts Tofste Taxi (T.T.T.):  014 43 64 64 of 014 43 70 80 of 0475 71 11 78
•    Taxi Daniël: 014 76 44 60 of 0484 65 73 39
•    Taxi Jacob Turnhout: 0498 82 84 86
•    A&M Taxi: 0485 64 64 70

Jaarlijks kan je maximaal 30 cheques aanvragen; bij inschrijving na 1 juli zijn dat nog maximaal 15 cheques.

Voorwaarden

 • in Turnhout wonen
 • niet over een eigen wagen beschikken óf niet in staat zijn om er zelf mee te rijden
 • niet in staat zijn het openbaar vervoer te nemen zonder hulp van derden
 • behoren tot de verplicht sociaal verzekerden met verhoogde tegemoetkoming (VT) bij geneeskundige verzorging (te bewijzen met een geldig kleefbriefje van het ziekenfonds)
 • een handicap hebben:
  • OF een blijvende vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten vertonen (te bewijzen met een algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid)
  • OF een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen voorleggen

Terug naar boven

Procedure

 • (je vraagt indien nodig een algemeen attest aan bij de FOD Sociale Zekerheid - let wel: dit kan tot 6 maanden duren!)
 • je maakt een afspraak bij het OCMW en legt de nodige documenten voor
 • je ondertekent een schriftelijke verklaring aangaande het beschikken over een eigen wagen en gebruik van openbaar vervoer
 • je ontvangt de taxicheques op naam
 • je neemt de taxi en betaalt de chauffeur met je cheques 

Terug naar boven

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • indien van toepassing:
  • algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid
  • geldig klevertje van het ziekenfonds
  • parkeerkaart voor personen met een handicap

Terug naar boven

Bedrag

1 taxicheque heeft een waarde van 3 euro

Terug naar boven

Uitzonderingen

Wie al gebruik maakt van taxicheques, hoeft niet opnieuw zelf in te schrijven. In dat geval krijg je in de loop van november een brief met de vraag of je ook het komende jaar van de taxicheques gebruik wilt maken. Als dat zo is, worden de taxicheques op naam klaargemaakt tegen een afgesproken datum.

Terug naar boven