Parkeerkaart voor personen met een handicap

Een parkeerkaart geeft minder mobiele personen de mogelijkheid voor onbeperkte tijd te parkeren. Waar parkeermeters staan, kan je in bepaalde gemeenten met deze kaart gratis parkeren.

Voorwaarden

  • ofwel blijvend invalide zijn voor tenminste 80%
  • ofwel getroffen zijn door een blijvende vermindering van de graad van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten
  • ofwel getroffen zijn door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt
  • ofwel getroffen zijn door een volledige verlamming van de bovenste ledematen of een amputatie van deze ledematen ondergaan hebben
  • ofwel getroffen zijn door een vermindering van de verplaatsingsmogelijkheden met tenminste 2 punten
  • ofwel burgerlijke of oorlogsinvalide zijn met min. 50% invaliditeit

Terug naar boven

Procedure

Neem contact op met het OCMW om de parkeerkaart aan te vragen.

Terug naar boven