Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht. De begrafenisondernemer of een verwante meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De overledene moet in Turnhout overleden zijn.

Terug naar boven

Procedure

  • De aangifte gebeurt op de dienst Burgerzaken van de plaats van overlijden.
  • De akte van overlijden wordt opgemaakt.
  • Bij de aangifte moet je beslissen hoe de teraardebestelling gebeurt: begraving of crematie.
  • De nodige attesten worden aan de aangever meegegeven.

Terug naar boven

Meebrengen

  • Overlijdensbewijs dat de geneesheer verstrekt.
  • Trouwboekje
  • Identiteitskaart en rijbewijs overledene
  • Identiteitskaart van de aangever
  • Niet-inwoner van Turnhout: attest van laatste wilsbeschikking
  • Bij een crematie: verslag aangestelde geneesheer

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Bij een gewelddadig overlijden moet een attest van 'geen verzet tot begraving of crematie' voorgelegd worden door het parket van de procureur des konings.

Terug naar boven

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Terug naar boven