Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden en is wettelijk verplicht. De begrafenisondernemer of een verwante meldt het overlijden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

De plaats van overlijden moet Turnhout zijn.

Terug naar boven

Procedure

 • De aangifte gebeurt zo snel mogelijk op de dienst Burgerzaken van de plaats van overlijden.
 • De akte van overlijden wordt opgemaakt.
 • Bij de aangifte moet je beslissen hoe de teraardebestelling gebeurt: begraven of cremeren.
 • De nodige attesten worden aan de aangever meegegeven.

De begrafenisondernemer zorgt meestal voor de aangifte van de lijkbezorging en het vervoer naar de begraafplaats of het crematorium.

De aangifte kan online gebeuren: https://www.turnhout.be/infofiche-overlijden

Terug naar boven

Meebrengen

 • Overlijdensbewijs dat de geneesheer verstrekt ( Model IIIC of Model IIID voor een kind jonger dan 1 jaar)
 • Identiteitskaart en rijbewijs overledene
 • Identiteitskaart van de aangever
 • Niet-inwoner van Turnhout: Attest van laatste wilsbeschikking
 • Toelating van de gemeente indien de begraafplaats verschilt van de woonplaats
 • Bij een crematie: het verslag van de aangestelde geneesheer, de aanvraag tot crematie en een medisch attest
 • Thuisbewaring: Ondertekende toelating en een kopie van de identiteitskaarten van de betrokkenen
 • Volmacht

Terug naar boven

Bedrag

Uitzonderingen

Bij een gewelddadig of verdacht overlijden moet een attest van 'geen verzet tot begraving of crematie' voorgelegd worden door het parket van de procureur des konings.

Terug naar boven

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Terug naar boven