Crematie

Iemand die overlijdt, kan begraven of gecremeerd worden.
Mogelijkheden na crematie zijn:

  • De urne begraven op het urnenveld.
  • De urne bijzetten in het columbarium.    
  • De as verstrooien op de strooiweide of in zee.
  • De vrijgegeven as mee naar huis nemen.   

Voorwaarden

De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft voor elke crematie een toelating.

Terug naar boven

Procedure

  • De toelating tot bijzetting, begraving of asverstrooiing bezorgen aan de verantwoordelijke van de begraafplaats.
  • Afspraak maken met de verantwoordelijke over het tijdstip.

Terug naar boven

Meebrengen

Toelating tot bijzetting, begraving of asverstrooiing

Terug naar boven

Bedrag

Afhankelijk van de aard van begraving:

Terug naar boven